Co należy zrobić przed złożeniem aplikacji

advertisement
ERASMUS+ - kierunek Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania
Co należy m. innymi zrobić przed złożeniem aplikacji?
Należy zapoznać się z ofertą kursów realizowanych na wybranej przez kandydata uczelni
zagranicznej (INTERNET) i odpowiedzieć sobie na następujące pytanie:
Czy studiując na wybranej przeze mnie uczelni przez najbliższy semestr (rok)
zrealizuję w regulaminowym czasie (regulamin PWr) program studiów obowiązujący
mnie na Politechnice Wrocławskiej (w tym efekty kształcenia)?
Dopiero wtedy, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, złożenie aplikacji jest
zasadne. Wynika to stąd, że pobyt na uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS
nie może być powodem przedłużenia studiów na Politechnice Wrocławskiej (nie może np.
być wykorzystany jako argument przy staraniu się o urlop dziekański).
Wrocław, 01.03.2017
Koordynator Wydziałowy W-8
Programu ERASMUS
(Kierunek Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania)
Dr inż. Waldemar Rzońca Doc. PWr
Download