WROCŁAW 15 – 16 października 2010 r. KARTA UCZESTNICTWA

advertisement
KARTA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko
Tytuł /stopień naukowy
Afiliacja / miejsce pracy/ adres
Adres do korespondencji, telefon, tel. komórkowy, adres internetowy
Tytuł artykułu:
Prosimy o dołączenie do karty uczestnictwa streszczenia artykułu, nie przekraczającego 150 słów
i przesłanie na adres: [email protected] do końca czerwca 2010 r.
Objętość artykułu jako całości nie powinna przekroczyć 2500 słów.
Artykuły konferencyjne ukaże się jako recenzowane wydanie specjalne czasopisma ARCHITECTUS – dwujęzyczne.
Osoby, pragnące otrzymać fakturę VAT proszone są o podanie odpowiednich danych i upoważnienie Politechniki
Wrocławskiej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Informacji dotyczących konferencji udzielają:
dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber,
Wydział Architektury PWr
Tel.: 505 183 117
e/m: [email protected]
Agnieszka Cieślak
Project manager SARP o. Wrocław
Tel.: 601 860 111, 71 343 19 28
e/m: [email protected]
Download