Zaproszenie

advertisement
Instytut Politologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Instytut Sądecko-Lubelski
zapraszają na
V Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe
Międzynarodową Konferencję Naukową
Organizacje międzynarodowe w światowej polityce. Mit czy rzeczywistość?
Rytro/k. Nowego Sącza, 29-31 maja 2011 r.
Już po raz piąty (obchodzimy więc mały jubileusz), mamy zaszczyt zaprosić Państwa do
udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej na Ziemi Sądeckiej w ramach
projektu naukowego Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. W poprzednich czterech
edycjach konferencji, mieliśmy zaszczyt gościć ponad 200 naukowców z kilkunastu ośrodków
akademickich w Europie i Polsce. Efektem dotychczasowych dyskusji konferencyjnych jest 7
recenzowanych monografii.
I. CEL KONFERENCJI
Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników badań z różnych ośrodków
akademickich oraz szansą ukazania i przeanalizowania węzłowych problemów współczesnego
świata. Naszą ambicją jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na proponowany temat. Stąd
kierujemy zaproszenie do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, szczególnie filozofów,
socjologów, politologów, ekonomistów, prawników.
II. ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Podczas tegorocznej konferencji pragniemy zastanowić się nad ważnymi pytaniami z
zakresu postrzegania, funkcjonowania i znaczenia organizacji międzynarodowych we
współczesnym świecie. Tematyka ta jest zatem swoistą, naturalną konsekwencją zeszłorocznych
rozważań (w 2010 r. dyskutowaliśmy bowiem nt. siły państwa).
Współczesna rzeczywistość międzynarodowa jest niezwykle złożona i wielowymiarowa. Z
jednej strony wiele problemów można efektywnie rozwiązywać w ramach organizacji
międzynarodowych. Z drugiej zaś, to wciąż suwerenne państwo jest głównym podmiotem
międzynarodowych stosunków politycznych gospodarczych, społecznych itp.
Jak zatem wygląda współczesna współpraca regionalna i globalna na forum organizacji
międzynarodowych. Czy mogą one realnie przyczyniać się do rozwiązywania problemów
międzynarodowych? Czy też są przewartościowanym, wtórnym elementem polityki
poszczególnych państw? O tych i podobnych problemach chcielibyśmy dyskutować podczas
konferencji.
Wystąpienia i dyskusja konferencyjna odbywać się będą w ramach dwóch nurtów:
politologicznego i społecznego. Uprzejmie zapraszamy do przesyłania propozycji tematów
wystąpień. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmujemy na bieżąco.
III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się na urokliwej Sądecczyźnie. Miejscem pobytu i obrad będzie
Hotel Perła Południa***, położony w Rytrze, malowniczej miejscowości Doliny Popradu.
www.perlapoludnia.pl
2. Opłata konferencyjna wynosi 550 PLN.
W jej ramach organizatorzy zapewniają: 2 noclegi (29/30/31 maja), wyżywienie, publikację
artykułu w recenzowanej monografii (pod warunkiem zakwalifikowania redakcyjnego oraz
pozytywnej recenzji artykułu), imprezy towarzyszące (m. in. zwiedzanie Sądecczyzny, biesiadę
regionalną, korzystanie z basenu, sauny).
3. Zgłoszenia na konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (formularz
w załączniku). Termin nadsyłania zgłoszeń i wniesienia opłaty - 30 kwietnia 2011 r.
4. Numer konta bankowego do wpłat: BOŚ O/Lublin 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001.
W przypadku ew. rezygnacji z udziału w konferencji zgłoszonej po 10 maja 2011 r., opłata
konferencyjna nie będzie zwracana.
5. Jesteśmy zainteresowani udziałem prelegentów w obradach każdego dnia konferencji.
6. Informacje na temat konferencji dostępne są również na stronie www.isl.org.pl
IV. WYMAGANIA PUBLIKACYJNE:
Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w monografii inspirowanej dyskusją
konferencyjną proszone są o dostosowanie się do następujących wymagań:
•Przesłanie gotowego artykułu (w wersji elektronicznej) do 30 czerwca 2011 r. koniecznie ze
streszczeniem w języku angielskim (do 5 zdań).
•Dokument powinien być zapisany w formacie edytora tekstu Word (rozszerzenie *.doc), czcionka
Times New Roman, 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5.
•Przypisy klasyczne, pod stroną, według wzoru:
J. Kowalski, Wspólna Polityka Rolna, Gdańsk 2001, s. 10,
P. Nowak, Jak i dlaczego?, w: A. Mars, T. Kowal, (red.), Społeczeństwo i polityka, Kraków 1999, s.
11-33
•Tekst, wraz ze streszczeniem, nie powinien przekroczyć 12 stron A4.
•Publikacja ukaże się na początku 2012 r.
•Nie przewidujemy tzw. „publikacji bez udziału w konferencji”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Z ukłonem
Wojciech Gizicki
Kontakt:
dr Wojciech Gizicki
Instytut Politologii KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (81) 473 25 30, 505 223 553, [email protected]
Download