i międzynarodwa interdyscyplinarna konferencja naukowa

advertisement
II MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA
KONFERENCJA NAUKOWA
ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI
ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO
22-24 września 2016 r.
Hotel Gołębiewski w Wiśle
http://www.golebiewski.pl/wisla
Organizator
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
Współorganizatorzy
Technische Universität Dresden
Internationales Hochschulinstitut Zittau
Fachbereich Sozialwissenschaften
i
Katedra Etyki i Etyki Stosowanej
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Komitet Naukowy:
Prof. Pol. Śl. Dr habil. Aleksandra Kuzior (przewodnicząca)
Prof. Dr. Michael Asslaender (wiceprzewodniczący)
Prof. dr hab. Pavel Fobel (wiceprzewodniczący)
Dr hab. Waldemar Czajkowski
Prof. dr hab. Daniela Fobelova,
Prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk
Prof. dr hab. Andrzej Kiepas
Prof. dr hab. Alla Lobanova
Prof. Dr. Albert Loehr
Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, słowacki
Druk artykułów naukowych w j. polskim lub j. angielskim
Bloki tematyczne:
1. Zrównoważony rozwój, globalizacja i glokalizacja – teoretyczne i praktyczne
implikacje.
2. Rola innowacji w rozwoju społeczno-ekonomicznym.
3. Technology Assessment
4. Inteligentny rozwój w perspektywie aksjologicznej.
5. CSR w teorii i praktyce.
6. Rola nauk humanistycznych w rozwoju współczesnego społeczeństwa.
7. Prawo i etyka – wzajemne korelacje, rola i znaczenie w rozwoju współczesnych
społeczeństw.
8. Wyzwania i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego.
Opłata konferencyjna:
750 zł lub 175 euro – cena obejmuje dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne
wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), materiały konferencyjne, publikację artykułu
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”
(lista B MNiSW - 11 pkt. – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne
recenzje).
1150 zł lub 275 euro – cena obejmuje dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, pełne
wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), materiały konferencyjne, publikację artykułu
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”
(lista B MNiSW - 11 pkt – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne
recenzje).
400,00zł – publikacja bez udziału w konferencji.
Ważne terminy:
Do 20 czerwca 2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 30 czerwca 2016 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto: ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem: Rozwój społeczny.
Zgłoszenie wraz z abstraktem należy przesłać na adres e-mail:
[email protected] (w tytule wpisać „Konferencja Rozwój Społeczny…”)
Organizatorzy planują wydanie publikacji do 22 września 2016 r.
Komitet organizacyjny:
Dr hab. prof. Pol. Śl. Aleksandra Kuzior (przewodnicząca)
Mgr inż. Agnieszka Dorożyńska
Mgr Paulina Kuzior
Mgr Remigiusz Kozubek
Download