w numerze 11(201)/2012

advertisement
W NUMERZE 11(201)/2012
493
Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
494 Tomasz Z. KACZMARCZYK
Janusz T. CIEŚLIŃSKI
Katarzyna KRYGIER
Przejmowanie ciepła przy wrzeniu nanocieczy w dużej objętości. Część 1.
Metody wytwarzania i własności termofizyczne nanocieczy
Cykl trzech artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas
wrzenia nanocieczy w dużej objętości. Nanociecze, to mieszaniny (zawiesiny)
cieczy bazowej i nanocząstek o wymiarze poniżej 100 nm, które czasami
określane są jako ciecze nowej generacji. W części pierwszej tego cyklu omówione
zostały metody ich wytwarzania i bardziej szczegółowo właściwości termofizyczne,
a są to: współczynnik przewodzenia ciepła, lepkość, przewodność elektryczna,
potencjał zeta, napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania. Do publikacji dołączono
bogaty zestaw literatury źródłowej
CZYNNIKI CHŁODNICZE
501 Radosław KOŁOŁA
Metoda określania parametrów czynnika chłodniczego w obszarze pary
przegrzanej
W publikacji przedstawiony został interesujący sposób określania parametrów
czynnika chłodniczego dla niezwykle ważnego dla obiegów chłodniczych obszaru
pary przegrzanej. Autor prezentuje sposób obliczania dla tego obszaru wielkości
jednostkowych: entalpii, entropii i objętości. Jako przykładowy czynnik, dla którego
określone zostały właściwości wykorzystano amoniak. W opinii autora
przedstawiona metoda może być z powodzeniem stosowana także w odniesieniu
do innych czynników
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
506 Grzegorz ŻURAWSKI
Wentylacja w obiekcie typu akumulatorownia. Część 2. Projekt koncepcyjny
systemu wentylacji dla wybranej akumulatorowni
W części pierwszej publikacji („TCHK” nr 8/2012, s. 338-346) zwrócono uwagę na
wymagania prawne i normatywne dla wentylacji w strefach zagrożenia wybuchem.
Przedstawiono systemy wentylacji stosowane w pomieszczeniach akumulatorowni,
w tym niezwykle istotny problem wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego dla
takich obiektów. Omówiono charakterystykę techniczną, cieplną i użytkową
wybranej akumulatorowni wraz ze wskazaniem występujących w niej źródeł
zanieczyszczeń powietrza. Szczegółowej ocenie poddano budowę i skuteczność
działania istniejącego systemu wentylacji w tym obiekcie. W części drugiej artykułu
przedstawiony został projekt koncepcyjny modernizacji istniejącego systemu
wentylacji dla tego obiektu wraz z jego oceną techniczno-ekonomiczną
zaproponowanego rozwiązania.
520 Katarzyna GŁADYSZEWSKAFIEDORUK
Piotr SZMYCIŃSKI
Porównanie dwóch układów klimatyzacyjnych w budynku biurowym. Część 1
W artykule przedstawiono porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji
dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparty będzie o system
klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast
drugi oparto na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi i
ściennymi. Przewidywane oba rozwiązania będą pracowały w układzie
dwururowym. W pierwszej części artykułu przedstawiona została charakterystyka
techniczna wybranego budynku biurowego wraz z obliczeniem występujących w
nim zysków ciepła i wynikającej z nich ilości powietrza wentylacyjnego.
POMPY CIEPŁA
525 Krystian KUROWSKI
Michał WAJMAN
Wybrane programy użytkowe do projektowania dolnego źródła ciepła dla
sprężarkowych pomp ciepła. Część 1
Publikacja prezentująca dwa różniące się funkcjonalnością i sposobem podejścia
do zagadnienia programy użytkowe, przeznaczone do projektowania dolnego
źródła ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła. W części pierwszej artykułu
prezentowany jest program ENERgeo, który powstał w oparciu o bogate
doświadczenia znanego w Polsce producenta systemów dolnych źródeł, firmy
Aspol FV. Program ten umożliwia dobór, obliczenie i zaprojektowanie kompletnej
instalacji dolnego źródła dla danej pompy ciepła. „Podpowiada” użytkownikowi np.
zakresy stosowania długości wymiennika i weryfikuje wprowadzane dane, nie
dopuszczając do kolejnego etapu przy błędnie podanej wartości.
530 Michał WAJMAN
Recenzja programu doborowego ENERGEO
INFORMACJE OGÓLNE
533 Jakub PICHETA
Krzysztof WĘDROWSKI
I Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
539 Iwona BOCAR
Regulacja ciśnienia w przewodzie ssącym zaworem serii ESDR firmy Honeywell
GDZIE I JAK
542
Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.
Download