9 marca 2017 r. 10 marca 2017 r.

advertisement
9 marca 2017 r.
9.00-11.30
12.00-13.30
14.15-15.45
16.15-17.30
Balowa B
Finansowanie ochrony zdrowia
– wyważanie otwartych drzwi?
Zdrowie publiczne
Opieka koordynowana w różnych
dziedzinach medycyny
Balowa C
E-zdrowie – przed nami nadal długa
droga
Telemedycyna dla medycyny, a nie
zamiast medycyny
sala konferencyjna 1
Edukacyjny okrągły stół – kontynuacja
z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia
Szanowny Pacjencie – suplement diety
to nie lek!
Jakość suplementów diety
sala konferencyjna 6
Choroby rzadkie – problemy pacjentów,
ich opiekunów i sytemu opieki
zdrowotnej
Media i medycyna
Bazy danych w medycynie – znacznie dla
systemu, lekarzy i pacjentów
Sesja inauguracyjna – prawie okrągły
audytoryjna stół, czyli od czego zależy punkt
widzenia.
Etyka i jej znaczenie w pracy personelu
medycznego
sala konferencyjna 8
Pneumonologia
Onkologia – diagnozowanie, leczenie,
rehabilitacja
Onkologia – organizacja leczenia
sala konferencyjna 10
Diabetologia – problem zdrowotny
i społeczny
Pacjent niepełnosprawny w gabinecie
lekarskim
Transkulturowość w medycynie
sala konferencyjna 23
Zarządzanie ryzykiem prawnym
i compliance w opiece zdrowotnej
Wyroby medyczne
Działania antykorupcyjne w systemie
ochrony zdrowia. Kodeks Etyki branży
medycznej – zmiany w relacjach lekarzy
z przemysłem medycznym
sala konferencyjna 24
Życie seksualne niepełnosprawnych,
osób w trakcie terapii i po leczeniu
– m.in. kardiologicznym i onkologicznym
Kardiologia
Rozwiązania telemedyczne w kardiologii
sala konferencyjna 25
Ortopedia geriatryczna
Najnowsze technologie w ortopedii
Polska interna – sukcesy i wyzwania
9.30-11.00
11.30-13.00
13.45-15.15
Zdrowy szpital cz. I. – Leczenie szpitalne
w systemie opieki zdrowotnej
Zdrowy szpital cz. II. – Zarządzanie
Zdrowy szpital cz. III – Inwestycje
sala konferencyjna 9
10 marca 2017 r.
Balowa B
Balowa C Podstawowa opieka zdrowotna
Demografia – skutki dla systemu ochrony
zdrowia i całej gospodarki
Przemysł farmaceutyczny w Polsce
Między lekarzem a pacjentem – miejsce
apteki w systemie ochrony zdrowia
Urologia i urologia onkologiczna w Polsce
Życie po wypisie ze szpitala – sesja
interdyscyplinarna
Medycyna pola walki – cz. I
Medycyna pola walki – cz. II
sala konferencyjna 10 Chirurgia naczyniowa
Nowe technologie w chirurgii
naczyniowej
Diagnostyka obrazowa
sala konferencyjna 23 Blok operacyjny i coś więcej
Cykl warsztatów prowadzonych przez
specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. I
Cykl warsztatów prowadzonych przez
specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. II
sala konferencyjna 24 Neurologia
Okulistyka
Okulistyka – sesja interdyscyplinarna
Hematoonkologia – model
kompleksowej i koordynowanej opieki
onkohematologicznej
Otyłość – problem medyczny, społeczny
i ekonomiczny
sala konferencyjna 1 Polityka lekowa
sala konferencyjna 6
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
– z tym wreszcie trzeba coś zrobić
sala konferencyjna 9
sala konferencyjna 25
Opieka perinatalna i okołoporodowa
w Polsce – debata interdyscyplinarna
Download