dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania

advertisement
dr Adam Bodnar
zaprasza
organizacje społeczne
na spotkania konsultacyjne w woj. podlaskim
w dniach 27 – 30 stycznia 2016 r.,
których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących
praw człowieka, poszukiwanie rozwiązań, poruszanie tematów istotnych dla sektora
pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w woj. podlaskim.
Spotkania z Rzecznikiem będą odbywały się według kolejności w: Siemiatyczach,
Białymstoku, Suwałkach, Sejnach i Łomży.
oraz wszystkich zainteresowanych tematami debat:
Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35 Konstytucji RP
w dniu 28 stycznia 2016 r. Uniwersytet w Białymstoku
Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii
w dniu 29 stycznia 2016 r. Biała Synagoga w Sejnach
Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:
27 stycznia 2016 r.
Siemiatycze – sala konferencyjna „Jadłodajnia”, plac Jana Pawła II 39.
11.00 – 13.30 Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją,
praktyki dyskryminacyjne.
Białystok –
18.30 – 21.00
sala
konferencyjna
Uniwersyteckiego
Centrum
Kultury,
ul. Ciołkowskiego 1N, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją,
praktyki dyskryminacyjne.
28 stycznia 2016 r.
Białystok –
sala
konferencyjna
Uniwersyteckiego
Centrum
ul. Ciołkowskiego 1N, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
10.00 – 12.00
Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją,
praktyki dyskryminacyjne.
14.00 – 16.00
Aktywność obywatelska,
społecznych.
partycypacja,
kondycja
sektora
Kultury,
organizacji
17.00 – 19.00
debata nt. Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35
Konstytucji RP*
Podczas debaty zostanie podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytania:
 Czy prawa zagwarantowane w konstytucji są realizowane?
 Co z nich wynika dla wspólnoty lokalnej i regionalnej?
 Co wnoszą kultury mniejszości do kultury narodowej?
 Kultura współżycia – jak budować, jak do niej przekonywać, jak wdrażać,
jak propagować?
 Stereotypy, uprzedzenia, lęki – co pomaga a co przeszkadza we
współistnieniu, co decyduje o akceptacji, co powoduje odrzucenie?
Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych,
prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem.
Debatę poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
29 stycznia 2016 r.
Suwałki –
sala konferencyjna Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Papieża Jana
Pawła II 5
10.00 – 12.30
Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją,
praktyki dyskryminacyjne.
Sejny –
Biała Synagoga ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
17.00 – 19.00
debata nt. Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii.
30 stycznia 2016 r.
Łomża –
sala konferencyjna (parter) Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa
Zambrowska 1/27
12.00 – 14.00
Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją,
praktyki dyskryminacyjne.
*Art. 35 Konstytucji RP:
1.
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz
rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych ,
kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa
w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Zgłoszenie uczestnictwa w wybranych spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym)
należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.
Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: [email protected]
ZAPRASZAMY
Download