Sala Andriejewska Sala Andriejewska Sala Aleksandryjska Sala

advertisement
Sala Andriejewska
Sala Andriejewska
Sala Aleksandryjska
Sala Aleksandryjska
Sala Gieorgijewska
Arsenał (skarbiec)
Budynek Senatu
http://www.rotfl.com.pl
Zdjęcia z sieci
Muzyka: P.Czajkowski = fragment
Koncertu skrzypcowego
DA - MA
Wielki Pałac Kremlowski – jeden z pałaców moskiewskiego Kremla.
Wybudowany w latach 1838 – 1849 na zlecenie cara Mikołaja I. Idea
budowy nowego pałacu kremlowskiego istniała już od czasów Katarzyny II.
Zostały wykonane projekty przez architektów Kozakowa i Bożenowa, ale
plany przewidywały rozebranie południowego muru Kremla od strony rzeki,
jak tez inne starodawne obiekty wzgórza kremlowskiego. Ten projekt nie
uzyskał akceptacji Carycy (również ze wzgędów finansowych).
Architektonicznie zachowano wiele elementów charakterystycznych dla
sztuki rosyjskiej, jak wystrój okien i detale. Miał 5 olbrzymich,
reprezentacyjnych sal: Gieorgijewską, Aleksandrowską, Andriejewską,
Władimirskąi Jekatieryńską. Był jedną z siedzib Cara.
Po rewolucji 1917 r, stał się siedziba Rady Najwyższej ZSRR, dla potrzeb
której przebudowano część Aleksandryjską i Andriejewską.W latach 1994 –
1998 dokonano rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu.
Obecnie stanowi siedzibę Prezydenta Rosji.
Download