ROK II : WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT – kierunek

advertisement
ROK II :
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.30
8
WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT – kierunek Biologia, semestr 4, 2016/2017
studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)
8.30
9
9.30
10
10.30
11
11.30
12
12.30
13
13.30
Anatomia człow.
14
14.30
15
15.30
16
16.30
17
17.30
18
18.30
19
19.30
20
Immunologia
Immunologia
Anatomia człow.
Immunologia
Anatomia człow.
ćwiczenia z Anatomii człowieka (15/10) - sala 106 - Katedra Antropologii, ul. Kożuchowska 5 - po 2 godz. lekcyjne druga połowa semestru
ćwiczenia z Immunologii (15/15) - po 2 godz. lekc. co drugi tydzień - zaczynają się 20.02.2017r. - sala 2 L - Zakład Prewencji i Immunologii Wet. - ul. Norwida 31 (ostatnie piętro
nad wejściem głównym do budynku Wydz. Med. Wet.)
Biologia rozw. zw.
Genetyka
Roz. ryb, ptak. i ssak.
Biologia rozw. zw.
Genetyka
Biologia rozw. zw.
Ekotrofologia
Roz. ryb, ptak. i ssak.
Genetyka
Ekotrofologia
Roz. ryb, ptak. i
ćwiczenia z Rozrodu ryb, ptaków i ssaków (10/20) - sala 218 - Zakład Hodowli Drobiu
ROZRÓD
RYB,
PTAKÓW I
SSAKÓW
sala AB
ćwiczenia z Genetyki (30/30) - sala 1 K, ul. Kożuchowska 7a
ćwiczenia z Biologii rozwoju zwierząt (10/20) - sala 16 Z - Instytut Biologii, ul. Kożuchowska 5b - po 2 godz. lekc. przez 10 tyg.
ćwiczenia z Ekotrofologii - żywienia różnych grup zwierząt i człowieka (15/15)- sala 392 - Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa - po 2 godz. lek.druga połowa sem.
IMMUNOLOGIA
sala VI R
Sala wykładowa VI R - Gmach Główny, ul. Norwida 25/27 - II piętro
wykłady z Immunologii - po 2 godz. lekc. co drugi tydzień - zaczynają się 20.02.2017r.
20.30
PIĄTEK
CZWARTEK
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.30
8
8.30
9
9.30
BIOLOGIA
ROZW.ZW
.
sala 8 W
10
10.30
EKOTROFOLOGIA
sala 8 W
11
11.30
BIOLOGIA
OWADÓW
UŻYTK.
sala 8 W
12
12.30
13
13.30
14
14.30
15
15.30
16
Arachologia
ANATOMIA
CZŁOWIEKA
sala 8 W
16.30
17
17.30
ARACHNOL
ćwiczenia i wykład z Arachnologii (10/20) - sala 16 Z - Instytut Biologii, ul. Kożuchowska 5b - po 2 godz. lekc. przez 10 tyg.
ćwiczenia z Biologii owadów użytkowych (10/20) - sala 230 - Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt - po 2 godz. lekcyjne przez 10 tyg.
BEHAWIOR PAPUG
sala 1.22
UWAGA!
Na zajęcia z Języka obcego (30 godz. lekc.) oraz Wychowania fizycznego (30 godz. lekc.) studenci zapisują się poprzez system internetowy.
* (x/y) - wymiar godzinowy wykładów/ćwiczeń z danego przedmiotu
** pierwsza połowa semestru - pierwsze 7 tygodni ćwiczeń po 2 godz. lekcyjne + 1 zajęcia po 45 min w 8 tygodniu zajęć ;
druga połowa semestru - 1 zajęcia po 45 min w 8 tygodniu + 7 tygodni ćwiczeń po 2 godz. lekcyjne od 9 tygodnia zajęć
18.30
Biol. owad. użytk.
Biol. owad. użytk.
wykłady z Anatomii człowieka - po 2 godz. lekcyjne druga połowa semestru
GENETYKA
sala 1.22
18
19
19.30
20
20.30
Download