Kierunek: MEDYCYNA ROŚLIN

advertisement
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Kierunek: MEDYCYNA ROŚLIN
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁ
EK
Studia stacjonarne I stopnia
Grupa
8.00
9.00
1
Chorobotwórcze grzyby i
org.grzybopod - Wykład 815 tydzień (w 15 tyg. 45 min.)
Sala IVC
Plan w I połowie semestru
Wirusologia i bakteriologia 1-8
tydz. (wykład w 8 tygodniu
45 min.) sala 302
1
1
1
Integrowana produkcja roślin
rolniczych i ogrodniczych
Wykład sala III R
Biol. podst.
żyw. roślin
Wykład
sala 314G
Rośliny ozdobne 8-15 tydz.(w
8 tyg. wykład 45 min. i
zaczyna się o godz. 11.45)
sala 340
Przystosowanie roślin do
środowiska 1-8 tydzień (w 8
tyg. 45 min.) Wykład
sala IIIR
20.00
Biologia roślin dzikorosnących 18 tydzień - sala 115
Integrowana prod.roślin roln. i
ogrod. Sala 244
1
CZWARTEK
Chorobotwórcze grzyby i org.
grzyb. 8-15 tydzień sala 347
Biologiczne podstawy żywienia roślin - 6-15
tydzień sala 406G
Plan w II połowie semestru
PIĄTEK
Rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
ROK II - Semestr 3
data: 03.10.2016
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Optymalizacja
żyw.rośl.mikroel. Wykł. 8-15
tydzień (w 8 tyg. 45 min.
g.13.45) Sala 314G
Przystosowanie roślin do
środ.1-8 tydz. - sala 117
Optymalizacja żywienia roślin
mikroelementami * sala 406G
Wirusologia i bakteriologia 3-7 tydzień - sala
08G
Rośliny ozdobne 8-15 tydzień
sala 340
Biologia roślin dzikorosnących
1-8 tydzień (w 8 tyg. 45 min.)
Wykład sala IIIR
1
Osoba układająca plan:
tel. 713201749
Chorobotwórcze grzyby i organizmy grzybopodobne - wykład i ćwiczenia 8-15 tydzień semestru po 1,5h; 15 tydz. po 45 minut
Biologia roślin dziko rosnących - ćwiczenia 1-7 tydz. po 1,5h; 8 tydz. po 45 minut
kom. 501546254
Biologiczne podstawy żywienia roślin - ćwiczenia trwają od 6-15 tyg. sem., tj. od 15.11.16 - po 2h i 15 minut.
Integrowana produkcja roślin rolniczych i ogrodniczych
Objaśnienia:
Budynek A2 - ul. Norwida 25 - sala IIIR
Optymalizacja żywienia roślin mikroelementami - ćw. 5 tygodni po 2h i 15 min., rozpoczęcie ćwiczeń 29.11.2016
Wirusologia i bakteriologia - ćwiczenia 3-7 tydzień semestru po 2h i 15 minut
Przystosowanie roślin do środowiska - ćwiczenia 1-7 tydz. semestru po 1,5h; w 8 tyg. ćwiczenia po 45 minut
Rośliny ozdobne wykład i ćwiczenia rozpoczynają się w 8 tygodniu, tj. 30 listopada br
Budynek C1 - ul. Grunwaldzka 53 - sala 08G, 314G, 406G
Budynek C3 - Pl. Grunwaldzki 24A - sala IVC, 115,117,244,302,340,347
Na planie podany jest rzeczywisty czas trwania zajęć (godziny czasowe)
UWAGA! Studenci realizujący w semestrze zimowym W-F proszeni są o zapis elektroniczny w systemie USOS w terminie 23.09-02.10 br.
Download