Etyka

advertisement
Etyka
zajęcia dla dzieci kl. III- VI , które nie uczestniczą w rekolekcjach
Cele:
- rozbudzenie refleksyjności, samowiedzy i wrażliwości moralnej,
- doskonalenie umiejętności zabierania głosu w dyskusji, mówienia o sobie, otwarcia na to, co mówią inni,
- umiejętność uporządkowanego i poprawnego myślenia i przedstawiania racji,
- zapoznanie uczniów z metodą Points Of Sou , pobudzanie kreatywności , otwieranie dziecka na wlasne
emocje
Środa 25.03.2015
godz. 9.15- 12.15 sala 6
- Spotkanie z psychologiem p. Izabella Orzechowską – warsztaty „Asertywność co to takiego?”
- Gry i zabawy – etyczne podchody
- Obiad : godz. 12. 15
Warsztaty Rodzice – Dzieciom ok. godz. 12.45- 13.45 s. 5,6,7
Czwartek 26.03.2015
godz. 10.15- 12.15 sala 24
-Warsztaty „Widzisz więcej niż myślisz” –prowadzenie Agata Wosińska,praktyk metody Points Of You
Points Of You to gra oparta na skojarzeniach obraz – emocje. To wszechstronne
narzędzie wspomagające szczerą, otwartą komunikację pomiędzy ludźmi. “Rodzice” idei
POY, Efrat Shani, twórczyni teatralna, fototerapeutka i Yaron Golan, coach
i trener, przygotowali grę po to, aby rodziny w swoich domach łatwiej nawiązywały
porozumienie i rozmawiały o tym, co dla nich istotne. U podłoża Points Of You leży
przesłanie: „otworzyć ludzkie serca” i rozmawiać z sobą na tym poziomie.
Narzędzie nazywamy „grą”, ponieważ kiedy gramy, bawimy się 1) ośmielamy się mówić na
głoś rzeczy, których w innych okolicznościach byśmy nie powiedzieli,
2) korzystamy z szans, które otrzymujemy „od losu”. Co więcej, konwencja zabawy daje
poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając każdemu graczowi wybranie odpowiadającej mu roli
– na tyle aktywnej, na ile sam się chcezaangażować
w zabawę. W tej grze nie ma zwycięzców, ani pokonanych – jest za to zachęta
do myślenia, rozmowy i współpracy. POY używana jest z powodzeniem m.in.
w szkołach i w pracy z dziećmi w Izraelu, a także w pracy z dorosłymi w Japonii, Brazylii,
USA, Czechach, na Litwie i w Polsce.
- Obiad : godz. 12. 15
Warsztaty Rodzice – Dzieciom ok. godz. 12.45- 13.45 s. 5,6,7
Piątek 27.03.2015
godz. 9.30- 11.30 sala 6
Poznajemy religie świata
Obiad : godz. 11. 30
Download