Grupa medyczna - projekty.wsb.wroclaw.pl

advertisement
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych- grupa medyczna
PROGRAM I ZJAZDU
PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Grupa medyczna
ZAJĘCIA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
GODZ.
SOBOTA 26 PAŹDZIERNIKA
9.00 – 12.00
( 4 godz.)
Polityka personalna
Maciej Frąckiewicz
Menedżer ds. Nauki i Wdrożeń
EMC Instytut Medyczny SA
12.00 - 12.30
Przerwa
12.30 – 15.30
( 4 godz.)
Elementy prawa medycznego-regulacje prawne
dotyczące placówek ochrony zdrowia
Magda Jakubiak
Radca prawny
GODZ.
NIEDZIELA 27 PAŻDZIERNIKA
9.00 – 12.00
( 4 godz.)
System opieki zdrowotnej w Polsce
Izabela Felinczak
Kierownik Działu Organizacyjnego i Marketingu
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca- Medinet NZOZ
12.00 – 12.30
Przerwa
12.30 - 15.30
( 4 godz.)
Wybrane aspekty dotyczące ubezpieczeń
Agnieszka Mroczek
Broker
Planowane terminy następnych zjazdów:
2012 r.
SALA
Budynek A
Sala 202
2012r.
Budynek A
Sala 202
SALA
Budynek A
Sala 202
Budynek A
Sala 202
23-24 LISTOPADA 2013
14-15 GRUDNIA 2013
Rok akademicki 2013/2014
„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych- grupa medyczna
PROGRAM II ZJAZDU
PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Grupa medyczna
ZAJĘCIA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
GODZ.
SOBOTA 23 LISTOPADA 2013 r.
9.00 – 12.00
( 4 godz.)
Elementy prawa medycznego-regulacje prawne
dotyczące placówek ochrony zdrowia
Magda Jakubiak
Radca prawny
12.00 - 12.30
Przerwa
Współpracą z NFZ jako nabywcą świadczeń
zdrowotnych
Julia Cepiel
Z-ca Dyrektora Pionu Zarządzania i Organizacji
Lecznictwa ds. Sprzedaży
EMC Instytut Medyczny SA
12.30 – 15.30
( 4 godz.)
GODZ.
9.00 – 12.00
( 4 godz.)
NIEDZIELA 24 LISTOPADA 2013r.
SALA
SALA
Organizacja i zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej
Katarzyna Libor-Mazur
Z-ca dyrektora pionu zarządzania i organizacji lecznictwa
EMC Instytut Medyczny SA
12.00 – 12.30
Przerwa
12.30 - 15.30
( 4 godz.)
System opieki zdrowotnej w Polsce
Izabela Felinczak
Kierownik Działu Organizacyjnego i Marketingu
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca- Medinet NZOZ
Planowane terminy następnych zjazdów:
14-15 grudnia 2013
18-19 stycznia 2014
Rok akademicki 2013/2014
„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download