zobacz - Wydział Ekonomiczno

advertisement
Tytuł
RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU
Cel
Zajęcia obejmują podstawowe wprowadzenie do polityki gender mainstreaming (równości płci)
i sposobów na wprowadzanie jej standardów w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach,
zwłaszcza publicznych, zajmujących się edukacją, oraz mass mediach.
Prowadzący
dr Izabela Desperak – koordynator ([email protected]),
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Idea równości -od Platona do dziś.
Równość kobiet i mężczyzn .
Nierówności płci – geneza, najważniejsze obszary i skutki .
Społeczny kontekst nierówności płci.
Przeciwdziałanie nierównościom płci, dyskryminacji i seksizmowi.
Dobre praktyki równościowe.
Uwarunkowania i umocowania prawne.
Polityki równościowe.
Równość w szkole, pracy, przestrzeni publicznej.
Wypracowywania rozwiązań równościowych tu i teraz.
Równościowe media.
zajęcia wykorzystują metodę warsztatową, zajęcia wyróżnione tłustym drukiem są w całości
odrębnymi mini-warsztatami na dany temat, trwającymi po 2 godziny każdy
20 godzin dydaktycznych 4x5 godz.:
Terminy spotkań
14.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
15.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
21.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
22.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25
[email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl
Download