Równość Płci

advertisement
Równość Płci
KLUB PARLAMENTARNY PARTII
EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW
Równość pomiędzy
kobietą a mężczyzną jest
podstawową zasadą
demokracji. Jednak kobiety
wciąż częściej pozostają
bez pracy niż mężczyźni.
Częściej też otrzymują tylko
pracę czasową lub
wykonują zajęcia dorywcze.
Unia Europejska
Równość podstawową zasadą
Prawo Unii Europejskiej gwarantuje:
• równą płacę dla kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą:
„równa płaca za równą pracę”,
• równe traktowanie w dostępie do pracy, kursów
szkoleniowych itp,
• walkę z dyskryminacją w miejscu pracy,
• Równość traktowania samozatrudnionych kobiet i
mężczyzn,
• Poprawę warunków pracy kobiet w ciąży i tuż po
urodzeniu dziecka.
Europejscy Socjaldemokraci
Czy równość szans oznacza
równość?
Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej bez względu na
płeć, czy to mężczyzna czy kobieta, ma równe prawa. To
zostało zapisane w Traktacie Amsterdamskim, który
przewiduje stworzenie wspólnej europejskiej polityki
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Każda kobieta powinna mieć możliwość samodzielnego
kierowania swym życiem zawodowym. Powinna mieć
dostęp do wszelkiego rodzaju zawodów i kursów
szkoleniowych.
Europejscy Socjaldemokraci popierają równouprawnienie
kobiet i mężczyzn we wszystkich rodzajach i etapach
zatrudnienia.
Każda kobieta powinna mieć dostęp do wszystkich
poziomów władzy: lokalnego, regionalnego, centralnego
i europejskiego. Aktywne uczestnictwo kobiet w życiu
publicznym jest gwarancją demokracji. Udział kobiet w
polityce jest nie tylko ich prawem, ale również oznaką
postępu społecznego.
Europejscy socjaliści postulują:
• równą ilość kobiet i mężczyzn na listach wyborczych,
• włączenie kwestii równouprawnienia płci do
programów wyborczych,
• wyrównanie ilości kobiet i mężczyzn w instytucjach
unijnych.
Przyszłe Korzyści
Równość kobiet i mężczyzn w
poszerzonej Europie
Zaakceptowanie
prawa
unijnego,
dotyczącego
równouprawnienia płci, jest nieodzownym warunkiem
członkostwa. Jest to kluczowa kwestia bedaca częscią
praw czlowieka.
Aby dowiedzieć się więcej co europejscy socialiści
robią w zakresie równości płci, zobacz naszą
stronę internetową:
http://www.sld.org.pl
http://www.uniapracy.org.pl
Resp. editor: Christine Verger, PES Group, Wiertz Str., B-1047 Brussels
Design/production: Mostra Communication
Kontakt
Klub Parlamentarny Partii
Europejskich Socjalistów,
Parlament Europejski, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40
E-mail : [email protected]
GE - PL
PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
Download