Kobieta — wiedza, nauka, uniwersytety

advertisement
Kobieta — wiedza, nauka,
uniwersytety
Europa i świat
Ogólnopolska konferencja naukowa
21–23 października 2016
Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
Dobra 55
Kobieta — wiedza, nauka, uniwersytety
Europa i świat
Ogólnopolska konferencja naukowa
21–23 października 2016
Program
21 października 2016, piątek
15:00 sala 1.007
Oficjalne otwarcie konferencji
15:30
Wykład plenarny
prof. dr hab. Andrzej Szwarc oraz dr Agnieszka Janiak-Jasińska
Badania nad historią kobiet na Uniwersytecie Warszawskim
16:00 przerwa kawowa
16:15–18:30 sala 1.012
Po obu stronach katedry
Greser Ewa (UAM)
Droga do tytułu doktora nauk w wieku oświecenia: Dorothea Christiana Erxleben oraz Dorothea Schlözer i
ich wyjście z zawinionej przez nie niedojrzałości
Krzak-Weiss Katarzyna (UAM)
Św. Anna Samotrzecia — pierwowzór kobiety nauczającej?
Pawłowska Maja (UWr)
Wykształcenie dziewcząt w XVII wieku we Francji: panna de Scudéry i panna de Rabutin-Chantal
Nowara-Matusik Nina (UŚ)
Polskie kobiety w niemieckim szkolnictwie wyższym na przykładzie Brygidy Hebigs
22 października 2016, sobota
09:00–10:40 sala 1.012
Pierwsze, jedyne, wyjątkowe
Dębicka-Borek Ewa (UJ)
Wanda Dynowska w świetle archiwum Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej w Krakowie
Kuczkiewicz-Fraś Agnieszka/Czekalska Renata (UJ)
Helena Willman-Grabowska — wybitna polska uczona, orientalistka
Mosakowski Marek (UG)
Madame du Châtelet. O kobiecie, której w XVIII wieku udało się zostać naukowcem
Zatorska Matylda (UR)
Elżbieta Heweliusz — „prawdziwa uczona” czy „żona astronoma”?
10:40 przerwa kawowa
11:00–12:40 sala 1.012
Słowem i obrazem zapisane
Brogowska Bogumiła (UG)
„Wdzieranie się kobiet na uniwersytety”. Gabriela Zapolska i prawo kobiet do wiedzy
Górny Justyna (UW)
Droga wyzwolenia czy narzędzie uwodzenia? Wykształcenie kobiet jako temat polskich i niemieckich
powieści od przełomu XIX i XX w. do dwudziestolecia międzywojennego
Sacharewicz Edyta (UB)
System kształcenia Afrykanek w czasach kolonizacji francuskiej w odniesieniu do powieści Mariama Bâ Une
si longue lettre
Nadolny Adam (PP)
Obraz kobiety architekta w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku
12:40–13:40 obiad
13:40–15:00 sala 1.012
Wokół teorii
Dimke-Kamola Joanna (UAM)
Wiedza i mądrość w dialogu Il merito delle donne Modesty Dal Pozzo (Wenecja, 1600 r.).
Gallewicz Anna (UW)
W poszukiwaniu wolności i równości: weneckie traktaty polemiczne i ich autorki
Kumor Karolina (UW)
Nauczanie kobiet w szesnastowiecznej Hiszpanii na podstawie Podręcznika idealnej żony Fray Luisa de
Leon
16:30
Oprowadzanie po Uniwersytecie Warszawskim połączone z prelekcją na temat historii Uniwersytetu
Warszawskiego i działalności naukowej kobiet
19:00 bankiet
23 października 2016 niedziela
09:00–10:20 sala 1.012
Kulturę kształtując
Żeromska Estera (UAM)
Twórczy udział kobiet w rozwój kultury Japonii
Künstler-Langner Danuta (UMK)
Podróże edukacyjne kobiet w epoce oświecenia. Między Paryżem a Stambułem
Kubas Magdalena Maria (UW)
Maria Selvaggia Borghini i Accademia degli Stravaganti — kobiety i towarzystwa naukowo-artystyczne
Półwyspu Apenińskiego na przełomie XVII i XVIII wieku
10:20 przerwa kawowa
10:35–11:55 sala 1.012
Trudności i wyzwania
Ndiaye Iwona Anna (UWM)
(Nie)kobieca twarz rosyjskiej nauki. Historia i współczesność
Melonowska Justyna (APS)
Trudna obecność czyli kobiety w badaniach religii i Kościoła
Wysłobocki Tomasz (UWr)
Edukować czy nie? — rewolucja francuska wobec problemu kształcenia kobiet
Żmijewska Jagoda (UW)
Sophie Scholl — kobieta, która tworzyła historię
12:15 przerwa kawowa
12:30–13:40 sala 1.012
Kobiece oblicze uczelni
Koch Magdalena (UAM)
„Gratuluję, panienko, wstąpiła pani do piekła!”. Wykształcenie i praca uniwersytecka Serbek w pierwszej
połowie XX wieku
Kulpińska Katarzyna (UMK)
Kształcenie kobiet w zakresie grafiki artystycznej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego
Ziółkowska Emilia (UMK)
Kobiety w szkołach architektury okresu dwudziestolecia międzywojennego
13:40–14:40 obiad
Dwie ostatnie sesje równoległe
14:40–16:10 sala 1.012
U źródeł wiedzy
Ziółkowska Marta (KUL)
Aktywność intelektualna kobiet w dobie antyku chrześcijańskiego
Gaj Beata (UKSW)
Feminae selectae, czyli o kobietach uczonych z perspektywy dawnego Śląska
Wiśniewska Lidia (UKW)
Od religii i nauki o moralności do nauki
14:40–16:10 sala 1.011
W dialogu z mężczyznami
Kajtanowska Alicja (ASP)
Karen Horney. W dialogu z Freudem
Kossakowski Przemysław (UG)
Margaret Cavendish — między dyskursami siedemnastowiecznej filozofii
Widy-Behiesse Marta (UW)
Reinterpretacja Koranu w kontekście działalności naukowej Azizy al-Hibri i Aminy Wadud
16:10
Podsumowanie i zamknięcie obrad
Kobieta — wiedza, nauka, uniwersytety
Europa i świat
Ogólnopolska konferencja naukowa
21–23 października 2016
Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki UW, przewodnicząca)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki UW, przewodnicząca)
dr Małgorzata Sokołowicz (Instytut Romanistyki UW, sekretarz)
Komitet naukowy
dr hab. prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki UW)
dr hab. Jolanta Dygul (Katedra Italianistyki UW)
prof. dr hab. Remigiusz Forycki (Instytut Romanistyki UW)
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki UW)
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (Instytut Anglistyki UW)
dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoamerykańskich UW)
dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (Instytut Anglistyki UW)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki UW)
dr hab. prof. UW Robert Małecki (Instytut Germanistyki UW)
dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW)
dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka (Instytut Romanistyki UW)
Download