podziel się swoją krwią - Komenda Miejska Państwowej Straży

advertisement
STRAŻAKU PODZIEL SIĘ
SWOJĄ KRWIĄ !!!
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej oraz Klub HDK PCK „Strażak” przy
Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu zapraszają
na DZIEŃ RATOWNICTWA połączony z akcją oddawania krwi.
TERMIN: 28 listopad 2007r. w godz.: 9:00 -14:30
MIEJSCE: Budynek Wielkopolskiego Centrum
Edukacji Medycznej przy ul. Mostowej 6
Program:
- prezentacja szkoły (WCEM) wraz z salami i sprzętem specjalistycznym
- pokaz ratownictwa organizowany przy współudziale ratowników medycznych
i strażaków
- pokaz języka migowego
- prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej
- możliwość sprawdzenia umiejętności ratowniczych podczas zajęć praktycznych
- w trakcie trwanie imprezy możliwość oddania krwi
Twoja krew jest bardzo
potrzebna !!!
Pomóż uratować życie!
Download