wielokulturowy lublin 2011

advertisement
WIELOKULTUROWY LUBLIN 2011
PROGRAM
Środa – 25 MAJA
Drzwi otwarte Domu Misyjnego Sióstr Białych – Międzynarodowy Dzień Afryki,
ul. Chodkiewicza 9
w godz. 11.00 – 14.00 (rozmowy o kulturach Afryki, prezentacja strojów, „Nigeria” projekcja filmu dokumentalnego)
Studio Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
16.00 – „Lublin – miasto wielokulturowego dialogu” – debata z udziałem
reprezentantów mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, uchodźców,
studentów zagranicznych i władz miasta
oraz prezentacje artystyczne – „Gwiazdy Czeczeni”, „Kwitonika”, Daiddel Borges
Czwartek – 26 MAJA
Sala Widowiskowa Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5
15.00 – „Kultura dworska Białorusi - Album nieświeski” – prezentacja tomiku
erotyków Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, w tłumaczeniu Natalii Rusieckiej
17.00 – „Szir Awiw” – koncert żydowskiego zespołu wokalnego
18.30 – „Pomiędzy surami Koranu” – wykład otwarty doktora Tomasza Stefaniuka
20.00 - „Fiesta Cubana” – rozmowa o kulturze kubańskiej oraz koncert Daiddela
Borgesa
Katedra Prawosławna, ul. Ruska 15 – tradycja prawosławna
19.00 – „Tajemnica Carskich Wrót” – rozmowa o obrzędach prawosławnych
(prowadzenie ks. Andrzej Łoś) oraz koncert muzyki cerkiewnej
Piątek – 27 MAJA
Sala Rady Wydziału Politologii UMCS w Lublinie – kultury Dalekiego Wschodu
14.00 – Pokaz i warsztaty kaligrafii chińskiej – prowadzenie artysta chiński Hui
Zheng
15.00 – Lekcja języka japońskiego – Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej
Manggha
16.00 – Warsztaty origami – Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej Manggha
17.00 – Warsztaty ikebany – Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej Manggha
18.00 – Pokaz przygotowania sushi – Restauracja KOBI
Trybunał Koronny, II piętro – kultura ukraińska
17.00 – „Ukraiński zaułek literacki” – prezentacja jubileuszowego tomu periodyku
ukraińskiego
18.30 – „Wariacje ukraińskie” - koncert akordeonisty Piotra Ostaszewskiego
Sala Widowiskowa Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5
17.00 – „Poezja czytana, poezja śpiewana” – spotkanie z białoruską poetką Taccianą
Niadbaj oraz bardką Iryną Darafiejczuk
18.15 – „Wielokulturowy wieczór filmowy” – filmy dokumentalne i fabularne
- 18.15 – „Kot, kogut i lis” – animacja bajki białoruskiej (realizacja - Studenckie
Koło Naukowe "Albaruthenica")
- 18.30 - „Gwiazdy Czeczeni” – film dokumentalny o uchodźcach w Lublinie
(realizacja Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie)
- 18.45 - „Dziewczyny jednego Boga” – film dokumentalny o tematyce islamskiej
(reż. G. Pieczuro, P. Jakubowska, 50 min)
-19.40 - „Człowiek planuje, a Bóg zarządza” - film dokumentalny o
prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej (realizacja – Sławek Wyspiański, 50
min)
- 20.30 – „Luter” – film fabularny (reż. E.Till, wyst. J.Fiennes, T. Liebrecht,
U.Ochsenknecht, 120 min.)
Sobota – 28 MAJA
Drzwi otwarte Domu Misyjnego Sióstr Białych, ul. Chodkiewicza 9
w godzinach 11.00 – 14.00
(Warsztaty pieśni afrykańskich i gry na bębnach – prowadzenie Kombo – muzyk
z Konga)
Drzwi otwarte Centrum Islamu, ul. Namysłowskiego 2
w godzinach 12.00 – 20.00
(spotkania w blokach 2-godzinnych, rozpoczęcia: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 - recytacja
Koranu, warsztaty henny, wystawa "Złota Era Islamu")
ulice miasta Lublin
10.00 – brama cmentarza przy ul. Lipowej (rozpoczęcie)
Spacer szlakiem prawosławnym – prowadzenie dr Grzegorz Kuprianowicz
12.30 – Kościół Ewangelicki, ul. Ewangelicka 1 (rozpoczęcie)
Spacer szlakiem ewangelickim – prowadzenie Grażyna Michalska
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża, ul. Krak. Przedmieście 41
10.00 – „Mandala dla Lublina” – ceremonia sypania mandali i tworzenie rzeźb
maślanych, mnisi Szkoły Gelugpa (ceremonia będzie trwać do godz. 19.30)
14.30 – „Tradycyjne malowidła tybetańskie” – otwarcie wystawy thanek
15.00 – „Buddysta i jego praktyka w Polsce” – rozmowa i warsztaty medytacji,
Robert Sudół z Szambala Polska
18.00 – „Co buddyzm przyniósł współczesnemu światu” – wykład Tenzin
Dhamchoe Rinpochego
19.30 – Ceremonia ofiarowania Mandali i rozsypanie mandali do rzeki Czechówki
(przy ul. Czechowskiej)
Sale AOSu, Miasteczko Akademickie, Langiewicza 22
11.00 – Pokaz Judo – sekcja Judo AZS UMCS Lublin
11.30 – Pokaz Wing Tsun - prowadzenie Si-fu Dariusz Gradowski i Si-fu Jarosław
Buć, Międzynarodowa Szkoła Wing Tsun Kung-Fu
12.00 – Pokaz Kendo – Lubelskie Stowarzyszenie Kendo
12.40 – „Droga herbaty” – prowadzenie Urasenke Tankokai Sunshinkai,
Stowarzyszenie Drogi Herbaty
13.30 – Pokaz walki włócznią chińską
14.00 – Pokaz Muay Thai – Sekcja Muay-Thai Politechniki Lubelskiej
14.30 – Pokaz Taekwon-do – Polski Związek Taekwon-do
15.00 – „Butterfly lovers” – aranżacja opery chińskiej, studenci KUL (Małgorzata
Skulimowska, Agata Grabowska, Mateusz Niedźwiedź, Kacper Klusek)
Cerkiew Prawosławna, ul. Dolińskiego 1
12.00 – „Piękno ikony” – rozmowa o ikonie prawosławnej, prowadzenie ks.
Mirosław Wiszniewski
Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Prym. S. Wyszyńskiego 6
14.30 – Zwiedzanie greckokatolickiej kaplicy seminaryjnej – rozmowa o ikonach
Jerzego Nowosielskiego, prowadzenie ks. Bogdan Pańczak
Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego
16.00 – „Nuty Narodów” – koncert zespołów wokalno-tanecznych
- Kombo – muzyk z Konga
- Daiddel Borges – muzyk z Kuby
- „Karolinka” – zespół taneczny z Brześcia
- „Kwitonika” – trio bandurzystek ze Lwowa
- „Gwiazdy Czeczeni” –zespół taneczny z Lublina
- „Fortuna” – zespół wokalny z Brześcia
- „Fuente” – zespół flamenco z Lublina
- „Chwyla” – ukraiński zespół folkowy z Lublina
Warsztaty haftu krzyżykowego
„Kuchnie świata” – degustacja potraw narodowych, Restauracja KOMCERTOWA
Kościół Ewangelicki, ul. Ewangelicka 1
20.30 – „Bogactwo Tybetu” – liturgiczne śpiewy w wykonaniu mnichów
tybetańskich
Niedziela – 29 MAJA
Drzwi otwarte Centrum Islamu, ul. Namysłowskiego 2
w godz. 12.00 – 20.00
(spotkania w blokach 2-godzinnych, rozpoczęcia: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 - recytacja
Koranu, warsztaty henny, wystawa "Złota Era Islamu")
Drzwi otwarte Cerkwi Greckokatolickiej, Muzeum Wsi Lubelskiej
ulice miasta Lublina
9.30 – brama kirkutu przy ul. Kalinowszczyzna (rozpoczęcie)
Spacer szlakiem żydowskim – prowadzenie Robert Kuwałek
Bożnica Chewra Nosim - Izba Pamięci Żydów, ul. Lubartowska 10
11.30 – Zwiedzanie bożnicy – prowadzenie Luba Matraszek i Paweł Matraszek
12.30 – Warsztaty wycinanki żydowskiej – prowadzenie Joanna Matyjasek
Kościół Ewangelicki, ul. Ewangelicka 1
12.00 – „Parafia ewangelicko-augsburska w Lublinie” – prezentacja strony
internetowej
12.30 – „Brzmienie duszy” – koncert w wykonaniu Pauliny Hławiczki (sopran) i
Adama Załęskiego (organy)
Jeszywas Chachmej Lublin, ul. Lubartowska 85
13.30 – Zwiedzanie dawnej szkoły rabinackiej – prowadzenie Iwona Kryczka
Wystawy:
„ Izrael – państwo i tożsamość”
„Ostatnia droga lubelskich Żydów – opuszczony Lublin”
14.00 – „Czy znasz lubelskie legendy żydowskie?” – spotkanie z opowiadaczami
(część I)
14.30 – Warsztaty tańca żydowskiego – prowadzenie Irena Czerska
16.00 - „Historia odeskich Żydów” - wykład Tomasza Kossakowskiego
16.30 – „Czy znasz lubelskie legendy żydowskie?” – spotkanie z opowiadaczami
(część II)
17.00 – Warsztaty kaligrafii hebrajskiej – prowadzenie Jakub Wydrzyński
18.00 – „Tevje” – film fabularny (USA, 1939, reż. M. Schwartz)
Cerkiew Greckokatolicka w Muzeum Wsi Lubelskiej
17.00 –„Kwitonika” – koncert tria bandurzystek ze Lwowa
Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego
19.00 – „KROKE” – Gość Specjalny Festiwalu „Wielokulturowy Lublin 2011”
Download