Tu wpiszcie nazwę szkoły

advertisement
Gimnazjum nr 19
im. Józefa Czechowicza
w Lublinie
Gmina Lublin –Miejsca
Użyteczności Publicznej
Gmina Lublin
Gmina - najmniejsza jednostka podziału
terytorialnego państwa.
Gmina jest wspólnotą mieszkańców
i podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu
mieszkańców.
W ciągu ostatnich 20 lat – Gmina Lublin
realizowała zadania, które zmieniły miasto
nie do poznania.
Około 20lat temu władze naszego miasta stanęły przed
wyborem: Budowa lotniska czy przebudowa?
Wkrótce zapadła decyzja o przebudowie miasta.
Przyczyny były proste. Brak kanalizacji, gazu na
starym mieście oraz zaniedbanie zabytkowej części
Lublina.
W roku 1996 Rada Miejska podjęła decyzją o zamianie tzw.
„wąskiego Krakowskiego Przedmieścia" od ulicy Kapucyńskiej
do placu Łokietka na deptak. Zlikwidowano jezdnię, zastępując
ją eleganckim chodnikiem. Oficjalne otwarcie deptaku odbyło się
8 października 1997roku.
Deptak został utworzony stosunkowo niedawno –
minęło zaledwie 13 lat…
Część
Część ul. Krakowskie Przedmieście - jedna z najbardziej
prestiżowych ulic Lublina. Zaczyna się od ul. Kapucyńskiej
i biegnie w kierunku Bramy Krakowskiej Jest ona ulicą
banków, eleganckich sklepów, restauracji.
„Po deptaku jeździły autobusy, przechodnie
potykali się o nierówny chodnik. Wejście na Stare
Miasto otwierało koszmarne rondo.”
mieszkaniec Lublina
W latach 90. XX wieku przebudowę deptaku
zainicjował ówczesny prezydent miasta Paweł
Bryłowski.
Wywiad
„Deptak połączył Stare Miasto z Nowym Miastem.
Znajdowały się tam prywatne kamienice, budynki były
zaniedbane i zniszczone. Trzeba było nie tylko zająć się
widocznymi elementami, ale również podziemiami,
ponieważ rozciągały się tam rozmaite lochy i piwnice.
Remont wymagał dużych nakładów finansowych, dlatego
trzeba było szukać inwestorów. Po wyremontowaniu
kamienic powstały tam liczne sklepy i restauracje, które
rozwinęły turystykę miasta.”
mieszkaniec Lublina
Brama Grodzka
Jest jednym z symboli miasta.
Lecz 20 lat temu ulica Grodzka
i Brama Grodzka były miejscami
bardzo zaniedbanymi: "niesprawna
instalacja elektryczna, brak
ogrzewania, uszkodzony dach , brak
części rynien, zagrzybione
i zawilgocone tynki, pęknięcia
konstrukcyjne.”
Brama Żydowska po części stanowiła
własność prywatną i aby rozpocząć
remont, miasto musiało ją wykupić.
Było to jedno z najbardziej
zdewastowanych miejsc w Lublinie
Od 1992 mieści się tam Teatr NN,
który działa na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego i edukacji.
Skąd wzięto fundusze
na tak kosztowne zmiany?
czki
Część kosztów pokryli inwestorzy, wykorzystano
także środki państwowe, które przeznaczono na
budowę mieszkań komunalnych i socjalnych.
Teraz, nasze odnowione miasto stara się o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury…
…m.in. organizując różnego typu wydarzenia
kulturalne, które najczęściej mają miejsce właśnie
w odnowionej części Lublina.
DZIĘKUJEMY
I ŻYCZYMY POWODZENIA!
W skład Zespołu Projektowego
wchodzą…
Aleksandra Poździk
1994, III c
Martyna Florek
1994, III c
Sylwia Oleszczuk
1994, III c
Natalia Szubiela
1994, III c
Aleksandra Kołtunnik
1994 IIIc
Dorota Łukasik
1994, IIIa
Kamila Ligenza
1994 IIIa
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza
w Lublinie
Opiekun Zespołu – Ewa Golińska – Kukawska
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20
lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a
także ewentualnego usunięcia.
Download