województwo lubelskie

advertisement
STOLICA
HERB WOJEWÓDZTWA
FLAGA WOJEWÓDZTWA
NAZWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIE
STOLICA
LUBLIN
POWIERZCHNIA
WOJEWÓDZTWA
25 122,49 km²
MNIEJSZOŚCI
NARODOWOŚCIOWE
ukraińska, niemiecka, rosyjska, białoruska,
żydowska, ormiańska, litewska, czeska,
słowacka,
GWARY / JĘZYK
Gwary wschodniolubelskie: podlaska,
chełmska i Pobuże (pod silnym wpływem
gwar ukraińskich).
Pas przejściowy z odrębną gwarą
zamojską.
Gwary zachodniolubelskie: mazowiecka
i małopolska.
CIEKAWOSTKI
Na terenie województwa lubelskiego znajdują
się dwa parki narodowe:
Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park
Narodowy
17 parków krajobrazowych
STRÓJ LUDOWY
Strój lubelski (krzczonowski)
PODANIA / LEGENDY
"Sąd Diabelski"
"Kamień nieszczęścia"
"O wielkiej lubości Zofii Filipowiczowej czary
czyniącej i za czary skazanej"
KUCHNIA REGIONALNA
Mocne akcenty kresowe rosyjskie i białoruskie
 Cebularz lubelski
 Forszmak lubelski
 Przaśniak trawnicki
 Miody pitne
 Koguty Kazimierskie
 Pieróg biłgorajski inaczej zwany
krupniakiem
ZNANE POSTACIE ZWIĄZANE
Z WOJEWÓDZTWEM
Julia Hartwig – poetka
Krzysztof Cugowski – Budka Suflera
Wojciech i Piotr Cugowscy – Bracia
Beata Kozidrak – Bajm
Zbigniew Hołdys – Perfekt
Urszula (Kasprzak)
Piotr Szczepanik
Bogdan Łazuka – aktor i piosenkarz
Janusz Józefowicz – aktor i reżyser
Anita Sokołowska – aktorka
Marcin Wójcik, Michał Wójcik, Waldemar
Wilkołek – kabaret Ani Mru Mru
LUBLIN – MIASTO WOJEWÓDZKIE
• Miasto na prawach powiatu w południowowschodniej Polsce, stolica województwa
lubelskiego.
• Położony na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką
Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
• To największe miasto w Polsce na wschód od
Wisły, położone na północnym skraju Wyżyny
Lubelskiej.
• Miasto dzieli się na 27 dzielnic.
• Jest jednym z 3 miast w Polsce (obok Gdyni
i Tychów), w których jeżdżą trolejbusy (9 linii).
• Pierwszą uczelnią założoną w XX wieku (1918)
był Katolicki Uniwersytet Lubelski.
• W 1944 powołany został do istnienia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
• Lublin jest jednym z najstarszych miast Polski
ok. VI wieku
ZABYTKI MIASTA
 Brama Krakowska - XIV-wieczna
brama strzegąca dostępu do Starego
Miasta w Lublinie, historyczny
symbol grodu. Pozostałość murów
obronnych z XIV wieku; zbudowana
w stylu gotyckim, w XVIII wieku
nadano jej rys barokowy.
 Dzwon zegarowy odlany w 1585
roku w Lublinie i umieszczony
w Bramie Krakowskiej. Uszkodzony
w 1944 roku.
Zamek w Lublinie
Dawny zamek królewski
w Lublinie z Kaplicą
Zamkową, pierwotnie
zbudowany w XII wieku.
W XIII wieku do zamku
dobudowano romański donżon
(wieżę mieszkalno-obronną,
podczas okupacji niemieckiej
mieściło się tam więzienie.
 Kaplica zamkowa pw. św.
Trójcy, wybudowana jako
fundacja Kazimierza
Wielkiego, to jeden z
najcenniejszych zabytków w
Polsce, pokryty ruskobizantyjskimi freskami z 1418,
powstałymi na zamówienie
Władysława Jagiełły.
KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
 Położony na Wzgórzu Czwartek.
 Prawdopodobnie pierwotną
świątynię założył książę Polski
Mieszko I w 986.
Obecna budowla pochodzi z
końca XVI, a przebudowywana
była w połowie XVII wieku, kiedy
to otrzymała szatę renesansową.
 Dzwonnica i przykościelna
kapliczka.
BAZYLIKA PW. ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA MĘCZENNIKA
 Zwana
także Bazyliką Relikwii
(Drzewa) Krzyża Świętego lub
Kościołem oo. Dominikanów – jedna
z najstarszych świątyń Lublina, wraz
z klasztorem jest jedną z najdłużej
istniejących instytucji tego miasta.
 Za datę pierwszej fundacji kościoła
klasztornego przyjmuje się rok 1253.
 Obecny kościół został zbudowany
w XIV wieku, z fundacji Kazimierza
Wielkiego w 1342 r.
 Świątynię otacza jedenaście kaplic.
 Nawę główną otaczają cztery
(z sześciu istniejących pierwotnie)
ołtarze – kaplice przyfilarowe.
 Od 1967 r. kościół dominikanów
posiada tytuł bazyliki mniejszej,
nadany mu przez papieża Pawła VI.
BRAMA GRODZKA
 Brama miejska w Lublinie,
pozostałość pierwszych murowanych
elementów obwarowań miasta,
wybudowanych w 1342 roku, po
zezwoleniu Kazimierza III Wielkiego.
Obecny zabytek ma kształt nadany mu
w 1785 roku przez nadwornego
architekta króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
 Brama Grodzka zwana była także
Bramą Żydowską, ponieważ była
przejściem pomiędzy Starym Miastem,
a dzielnicą żydowską.
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Poza miastem wojewódzkim nie
można ominąć innych ciekawych
miejsc.
Należą do nich między innymi:
 Kazimierz Dolny
 Zamość
 Nałęczów
 Tomaszów Lubelski
Nie możemy zapomnieć o Muzeum
na Majdanku.
Warto odwiedzić również parki
narodowe oraz parki krajobrazowe.
KAZIMIERZ DOLNY
 Nazwę miejscowości wiąże się
z imieniem Kazimierza
Sprawiedliwego, księcia
krakowskiego z XII w., natomiast
prawa miejskie nadał jej król
Kazimierz Wielki w 1356 r. Miasto
bogaciło się na handlu, przede
wszystkim na spławie zboża Wisłą.
 Kościół św. Jana Chrzciciela i
św. Bartłomieja – kościół farny
położony przy rynku w Kazimierzu
Dolnym. Ufundowany został przez
Kazimierza Wielkiego ok. 1325
roku i przebudowany w stylu
renesansowym ok. 1553.
 Zamek w Kazimierzu Dolnym –
zespół fortyfikacji obronnych z
XIII i XIV wieku.
 Synagoga w Kazimierzu
Dolnym – zbudowana w drugiej
połowie XVIII wieku
ZAMOŚĆ
 Za sprawą unikalnego zespołu
architektoniczno-urbanistycznego
Starego Miasta bywa nazywany
"perłą renesansu", "miastem arkad"
i "Padwą północy”.
 W 1992 roku zamojskie Stare
Miasto zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
 Rynek Wielki o wymiarach 100
× 100 metrów z ratuszem
i tzw. kamienicami ormiańskimi.
 Synagoga– jest najlepiej
zachowaną późnorenesansową
synagogą w Polsce.
 Pałac Zamoyskich
NAŁĘCZÓW
 Położony w granicach
Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego
Nałęczów to jedyne w Polsce
uzdrowisko o profilu wyłącznie
kardiologicznym. Leczy się tu
przede wszystkim choroby:
wieńcową, nadciśnienie tętnicze,
nerwice serca i stany ogólnego
wyczerpania psychofizycznego.
Nałęczów posiada również dobre
warunki dla rehabilitacji pacjentów
po zawale serca i operacjach
kardiochirurgicznych.
 Znajdują się tu rozlewnie wód
mineralnych Nałęczowianka
i Cisowianka
ŁAWECZKA BOLESŁAWA PRUSA
CHATA STEFANA ŻEROMSKIEGO
MUZEUM NA MAJDANKU
Hitlerowski obóz koncentracyjny,
umiejscowiony tuż pod Lublinem, był
miejscem zagłady kilkuset tysięcy
ludzi. Wśród ofiar, zwożonych z 26
państw Europy, połowę stanowili
Żydzi. W miejscu obozu w 1944 r.
powołano Państwowe Muzeum na
Majdanku, które zajmuje się ochroną
pamięci ofiar i dokumentowaniem
hitlerowskiego programu unicestwiania
ludności podbitych krajów, w tym akcji
„Reinhard” mającej na celu całkowitą
zagładę Żydów.
W muzeum można oglądać
pozostałości dawnego obozu, m.in.
łaźnię, komory gazowe i krematorium
oraz część baraków, w których
mieszkali więźniowie. Przy wejściu na
teren muzeum stoi wielki kamienny
monument, a na jego osi – w
sąsiedztwie krematorium i rowów
egzekucyjnych – mauzoleum
z prochami pomordowanych.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
PAWEŁ ANTLAUF
KLASA III B
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards