Spis Wystawców Lubelskich Targów Aktywności Osób

advertisement
Spis Wystawców Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Centrum Aktywizacji Zawodowej Spółdzielnia Socjalna
Centrum Wózków Inwalidzkich
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” Zakład Aktywności
Zawodowej
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
Europejska Fundacja Opieki
Full Job Sp. z o.o.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Fundacja Canituus
Fundacja DANTIS
Fundacja Dobre Perspektywy
Fundacja Likejon
Gastronomiczne Centrum Kształcenia Praktycznego Spółdzielnia Socjalna
Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie
Grupa Wsparcia Osób Chorych na HCV i Ich Bliskich
Instytut Kulinarny Spółdzielnia Socjalna
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Lublin
Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku
Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY
Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
Mieszkania Chronione prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
MUSI Lublin Sp. z o.o.
NZOZ SANUS Jacek Madej "Centrum Medyczne Sanus"
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski
Platforma Aktywności Spółdzielnia Socjalna
Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Lublin
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie
Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40
Solid Security Sp. z o.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej
im. Jana Pawła II
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii
Sękowskiej w Lublinie
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bystrzycy
Stokrotka Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie Warsztaty
Terapii Zajęciowej
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”
Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich w Lublinie
Środowiskowy Dom Samopomocy typ B i C
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Lubelska Jednostka Wojewódzka
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia”
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. M. Sękowskiego
Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności
Warsztaty Terapii Zajęciowej im. T. Klimczaka przy Stowarzyszeniu „Źródło”
Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło”
Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP w Lublinie
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
„Alter Idem” UMCS
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards