Program konferencji - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

advertisement
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy
Program konferencji naukowej
Rola człowieka w nowoczesnym zarządzaniu
i gospodarce opartej na wiedzy
Lublin, 20 – 21 października 2016 r.
20 października
19.00 uroczysta kolacja, Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56
21 października
Miejsce obrad: Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56
9.45 rejestracja uczestników konferencji
10.00 powitanie uczestników konferencji:
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL,
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
10.30-11.45 Sesja I – moderatorzy: dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH,
dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz
1. Dr Agata Gierczak, Politechnika Rzeszowska
Koncepcja sukcesu menedżera oparta na samoocenie i ocenie zewnętrznej;
potrzeba aprobaty społecznej – aspekt świadomy i nieuświadomiony, (R)
2. Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
Współczesna polityka migracyjna UE jako największe zagrożenie
ekonomiczne Europy, (R)
3. Dr Anna Turczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zależność między wiekiem a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych
w Polsce, (R)
4. Dr hab. Kinga Machowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy, (R)
5. Dr Maria Zuba-Ciszewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Wybrane wyniki ekonomiczno-finansowe dotyczące kapitału ludzkiego
gospodarstw rolnych w Polsce, (R)
6. Prof. dr hab. Marek Pawlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Pomoc dla przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020, (R)
11.45-12.15 przerwa kawowa
(R) – referat, szacowany czas wystąpienia: do 15 minut
(K) – komunikat, szacowany czas wystąpienia: do 5 minut
12.15-14.30 Sesja II – moderatorzy: dr hab. Kinga Machowicz,
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK
1. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prawo jednostki do wiedzy w systemie praw człowieka, (R)
2. Dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW, Politechnika Warszawska
Bezpieczeństwo finansów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie
wiedzy o zasadach nabywania nieruchomości jako lokacie kapitału, (R)
3. Dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny, Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum
Współczesne dylematy i wyzwania zarządzania bezpieczeństwem
przestrzeni publicznej w Polsce, (R)
4. Dr Agata Szydlik-Leszczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Zagrożenia dla równowagi życie zawodowe a prywatne w kontekście
wymagań stawianych współczesnym pracownikom, (R)
5. Dr Monika Wawer, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rola interim managera w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem,
(R)
6. Dr Kalina Grzesiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi z perspektywy sieci powiązań
społecznych w przedsiębiorstwie, (R)
7. Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej
Społeczny wymiar koncepcji sustainable development, (R)
8. Mgr Marcin Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rola wiedzy historyka w przygotowaniu koncepcji rozwoju regionu, (K)
14.30 – obiad
15.30 – podsumowanie konferencji
(R) – referat, szacowany czas wystąpienia: do 15 minut
(K) – komunikat, szacowany czas wystąpienia: do 5 minut
Download