KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II INSTYTUT

advertisement
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
I N S TY TU T N AU K O R O DZI N IE I PR A C Y S O CJA LN EJ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STUDENCKA SEKCJA BADAŃ SPOŁECZNYCH
e-mail: [email protected]
Studencka Sekcja Badań Społecznych KUL
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Zapraszają do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„MŁODA RODZINA NA RYNKU PRACY”
3 czerwca 2014
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Młoda rodzina na rynku pracy” organizowana
przez Studencką Sekcję Badań Społecznych przy Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
KUL ma zainicjować cykliczne naukowe spotkania studentów kierunków społecznych,
przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków. Rozważania cyklu Konferencji będą
dotyczyły różnych obszarów życia społecznego, a ich treść będzie wynikać z aktualnych potrzeb
społecznych i prowadzonych w tych tematach badań naukowych. Zamysłem organizatorów jest
zintegrowanie środowisk akademickich, a w szczególności studentów z przedstawicielami nauki.
Konferencja ma stanowić źródło wiedzy i rozwoju dla studentów oraz zachęcić ich do aktywnego
poszerzania swoich zainteresowań zgodnych z kierunkiem studiów.
Pierwsza Konferencja będzie dotyczyć zagadnienia funkcjonowania rodziny na rynku pracy.
Jakże trudna dziś kwestia pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, staje się tematem
licznych dyskusji i przedmiotem wielu badań naukowych. Funkcjonowanie rodziny w ogromnej
mierze zależy od uczestnictwa jej członków w rynku pracy. Możliwość zatrudnienia i zarobkowania
daje szanse na spójny rozwój rodzin. Jest to zagadnienie ważne z punktu widzenia makro i mikro.
Rodzina jest podstawową komórką dającą podwaliny do rozwoju społecznego, dlatego zapewnienie
jej pomyślnych warunków staje się interesem społecznym.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Młoda rodzina na rynku pracy”, będzie składać
się z III części:
I sekcja – Panel naukowy, w którym planujemy wystąpienia pracowników naukowych z
poszczególnych ośrodków w Polsce.
II sekcja – Wyniki badań i panel dyskusyjny, w którym planujemy wystąpienia studentów,
prezentację wyników badań oraz wspólny panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych,
przedstawicieli pracodawców i rodziców.
III sekcja – Sesja warsztatowa, w której odbędą się warsztaty dla studentów dotyczące praw jakie
przysługują pracownikom posiadającym dzieci.
Wspólnie z Prelegentami i Uczestnikami konferencji poszukiwać będziemy dobrych dla rodziny i
społeczeństwa, rozwiązań na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym. Poszukiwania te będą
miały charakter wielowymiarowy, stąd wśród prelegentów i uczestników znajdą się politycy
społeczni, socjolodzy, przedstawiciele pracodawców oraz rodziców.
Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa.
Konferencja odbędzie się 03.06.2014. o godz. 14.30 w Auli C-1031, Collegium Jana Pawła II,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Agnieszka Zaborowska
Członkowie Studenckiej Sekcji Badań Społecznych KUL:
Żanet Kaniewska
Łukasz Niedźwiedzki
Renata Lewczuk
Paulina Jachymek
Sylwia Mirosław
Katarzyna Klimkiewicz
Mateusz Dębowiak
Patrycja Szul
Patrycja Papierz
Olga Krzyżak
Diana Biront
Download