Logika w teologii - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

advertisement
IV JESIENNA KONFERENCJA LOGIKI
Logika w teologii
Lublin, 20 listopada 2012 (wtorek)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Gmach Główny, sala 208
Plan konferencji
9.45 Otwarcie konferencji
(ks. prof. Stanisław Janeczek,
Dziekan Wydziału Filozofii KUL)
Sesja I (prowadzący: P. Garbacz)
10.00 Dariusz Łukasiewicz (UKW Bydgoszcz)
Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża
10.45 Bartosz Brożek (UJ Kraków), Adam Olszewski
(UJP II Kraków) ‚Kolaps modalny’: O formalnych
rekonstrukcjach pojęcia Boga
11.45 Eugeniusz Wojciechowski (Uniwersytet Rolniczy
Kraków) Sylogistyka z terminami negatywnymi
w semantycznie przejrzystym sformułowaniu
12.30 Przerwa na kawę
Sesja II (prowadzący: M. Lechniak)
12.45 Tomasz Jarmużek (UMK Toruń)
Dowody ontologiczne a problem możliwości Boga
13.15 Robert Kublikowski (KUL Lublin)
Argumentacja w dyskusji teistycznej
Sesja III (prowadzący: P. Kulicki)
13.45-15.00 Przerwa obiadowa
15.00 Anna Zhyrkova (Ignatianum Kraków)
Jan Damasceński — chrześcijańska logika indywiduum
15.30 Marcin Trepczyński (UW Warszawa) Logika teologii
objawionej w pismach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu oraz obecnie
16.00-16:15 Przerwa na kawę
Sesja IV (prowadzący: R. Trypuz)
16.15 Marek Porwolik (UKSW Warszawa) Piąta droga św. Tomasza
z Akwinu w formalizacjach J. M. Bocheńskiego i P. Weingartnera
16.45 Michał Adamczyk (WSD Bydgoszcz) Nauka i ścisłość.
Jana Franciszka Drewnowskiego „Minimalna aparatura
symboliczna wystarczająca do precyzowania pojęć naukowych”
17.15 Bartłomiej Krzos (KUL Lublin)
Zastosowanie logiki deontycznej w teologii moralnej,
na przykładzie Jerzego Kalinowskiego
17.45 Zakończenie konferencji
Organizator Konferencji
Katedra Logiki KUL
Download