IV Sympozjum Młodych Egiptologów Wrocław, 19

advertisement
IV Sympozjum Młodych Egiptologów
Wrocław, 19-20 maja 2017
19 maja
10:00 Inauguracja sympozjum
10:00 – 11:30 Sesja I
10:00 – 10:30 Marcin Gamrat (UJ), Egipska obecność w południowym Lewancie w okresie
Wczesnego Brązu IB w świetle najnowszych badań
10:30 – 11:00 Mateusz Napierała (UAM), Żelazo meteorytowe w kulturze starożytnego
Egiptu
11:00 – 11:30 Wojciech Ejsmond (UW), Naturalne piramidy w Egipcie
11:30 – 11: 50 Przerwa na kawę
11:50 – 13:20 Sesja II
11:50 – 12:20 Dagmara Socha (UW), Tatuaże w starożytnym Egipcie
12:20 – 12:50 Filip Taterka (UAM/Sorbonne), Czarny tusz do malowania oczu z Puntu i jego
rytualne zastosowanie
12:50 – 13:20 Patryk Chudzik (UWr), Cheti i jego grobowiec w Tebach Zachodnich
13:20 – 14:20 Wykład zaproszonego gościa specjalnego
14:20 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Sesja III
15:30 – 16:00
Dawid F. Wieczorek (UW), Dipinti hieratyczne w Sanktuarium Kaplicy
Hathor Kompleksu Świątyni Thutmose III w Deir el-Bahari
16:00 – 16:30 Malwina Brachmańska (UAM), Krokodyl będzie przeciw niemu w wodzie, a
wąż będzie przeciw niemu na ziemi. Zwierzęta jako narzędzie wymierzania
kary
16:30 – 17:00 Urszula Doros (UJ), Dzbany na wino a obraz wymiany handlowej Egiptu w
okresie Nowego Państwa
17:00 Zakończenie obrad
20 maja
10:00 Inauguracja II dnia sympozjum
10:00 – 11:30 Sesja IV
10:00 – 10:30 Julia Chyla (UW), Zapomniane kamieniołomy Gebelein
10:30 – 11:00 Dagmara Haładaj (UW), Jeden czy wiele? Kilka uwag o aranżacji motywów
ikonograficznych w dekoracji sarkofagów skrzyniowych z czasów późnego III
Okresu Przejściowego
11:00 – 11:30 Jerzy Fatyga (KUL), Południowy odcinek kampanii faraona Szeszonka I z roku
925
11:30 – 11: 50 Przerwa na kawę
11:50 – 13:20 Sesja V
11:50 – 12:20
Marta Barszcz (UJ), Problematyka określenia płci na materiale
zmumifikowanym - określenie płci mumii egipskiej
12:20 – 12:50 Adrianna Madej (UW), Czym były tzw. pieczęcie cylindryczne w czasach
Nowego Państwa?
12:50 – 13:20 Daniel Takács (UW), An Unidentified Chapter 89 of the Book of the Dead
13:20 – 14:20 Wykład zaproszonego gościa specjalnego
14:20 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 17:00 Sesja VI
15:30 – 16:00 Jakub Witowski (UWr), Hoplici u boku władców Egiptu – archeologiczne i
historyczne świadectwa obecności greckich najemników w armii faraonów w
VII i na początku VI w. p.n.e.
16:00 – 16:30 Natalia Kositarz (UG), Grecy w Aleksandrii. Przedstawienie problematyki
chronologii i proweniencji ceramiki typu Hadra
16:30 – 17:00
Katarzyna A. Mich (UKSW), Problem zakorzenienia chrześcijaństwa w
lokalnej kulturze a kult świętych w Nubii
17:00 Zamknięcie sympozjum
Download