ZAKOPANE

advertisement
II OGÓLNOPOLSKIE
FORUM LEKARZA
PRAKTYKA SCHORZENIA
WIEKU DZIECIĘCEGO
i OKRESU DOJRZEWANIA
VI KONFERENCJA
CHOROBY UKŁADU
ODDECHOWEGO
U DZIECI I MŁODZIEŻY
PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII
› Informacje o opłatach
› członkowie PTMR
oraz PTPDz
250 PLN
› do 30 września
350 PLN
› rejestracja od
1 paździenika i na miejscu
450 PLN
OSOBA
TOWARZYSZĄCA
150 PLN
REJESTRACJA: www.forumlekarzapraktyka.pl
tel.: 22 100 63 14
25-26
listopada 2016
ZAKOPANE
Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d
PROGRAM
25.11.2016 (PIĄTEK) 10:00 – 19:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
WARSZTATY PRAKTYCZNE (Nowoczesna diagnostyka w chorobach
układu oddechowego: oscylometria, spirometria, usg płuc, poziom tlenku
azotu, refluks gardłowo-krtaniowy, CRP)
POCZĘSTUNEK REGIONALNY
OTWARCIE KONFERENCJI
WYKŁAD INAUGURACYJNY: KOMPAS POZ 2016
Rozpoznawanie i leczenie astmy wczesnodziecięcej w podstawowej opiece zdrowotnej
– pierwsze polskie wytyczne
SESJA I
Leczenie wspomagające w zakażeniach ukłaadu oddechowego u dzieci
A.D. 2016 CIEKAWE PRZYPADKI PULMONOLOGICZNE
HOT TOPIC I – Rekomendacje postępowania w kaszlu u dzieci. Konsensus 2016
SESJA II
ALERGOLOGIA I PNEUMONOLOGIA DZIECIĘCA
Alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, leczenie inhalacyjne u dzieci
HOT TOPIC II – Immunomodulacja w chorobach układu oddechowego u dzieci
26.11.2016 (SOBOTA) 09:00 – 16:30
WARSZTATY PRAKTYCZNE (główna sala konferencyjna)
Ciężkie zakażenie, czy łagodna infekcja... stany zagrożenia w chorobach infekcyjnych u dzieci
SESJA III
SZCZEPIENIA OCHRONNE – VADEMECUM LEKARZA PRAKTYKA
Przychodzi pacjent na szczepienie... czyli od ogółu do szczegółu; szczepienia ochronne u chorych przewlekle;
szczepienia – fakty i mity
SESJA IV
CHOROBY SKÓRY DLA NIE-DERMATOLOGA
Choroby młodej skóry; AZS; trądzik
WARSZTATY PRAKTYCZNE (główna sala konferencyjna) – mokre opatrunki
SESJA V
BÓL NIEJEDNO MA IMIĘ...
Gorączka i ból u dziecka; bóle brzucha niewiadomego pochodzenia; bóle menstruacyjne; neuropatia
cukrzycowa; ból można i trzeba leczyć
SESJA VI
CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
Moczenie nocne u dzieci; nietrzymanie moczu o różnej etiologii – możliwości profilaktyki i terapii; nawracające
zakażenia układu moczowego
SESJA VII
NEUROPSYCHIATRIA DLA POZ
zaburzenia snu; depresja; lęk; nowoczesne leczenie padaczki
IGNORANTIA IURIS NOCET (nieznajomość prawa szkodzi) problemy
i zagrożenia w codziennej praktyce lekarskiej; konsekwencje błędów
w prowadzeniu dokumentacji medycznej; pozwy sądowe pacjent vs. lekarz
Kontakt:
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
22 100 63 14
Download