Farmakoterapia w leczeniu nerkozastępczym Farmakoterapia w

advertisement
I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
PARTNERZY KONFERENCJI
Farmakoterapia
w leczeniu nerkozastępczym
ORGANIZATOR
Fundacja
Amicus Renis
PATRONAT
BIURO KONFERENCJI
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax 61 814 65 14
kom. 669 37 86 64
e-mail: [email protected]
Warszawa, 22-24 września 2011 r.
REJESTRACJA
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie
do 1 września 2011 r. do Biura Konferencji za pomocą wybranej formy komunikacji:
1. pocztą tradycyjną na adres: Gradatim, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. pocztą elektroniczną: [email protected]
3. faksem: 618146514
Uwaga
Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI
22 września 2011 r., czwartek
19:00 Wykład inauguracyjny
Współczesne zagrożenia i szanse farmakoterapii Dr PawełWołkow (Kraków)
20:00 Kolacja
23 września 2011 r., piątek
9:00-10:30 Sesja I
Metody leczenia nerkozastępczego
Hemodializa Prof. Olgierd Smoleński (Kraków)
Hemodiafiltracja Dr Ewa Benedyk-Lorens (Kraków)
Dializoterapia otrzewnowa Dr Mirosław Kroczak (Sieradz)
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:30 Sesja II
Farmakoterapia w dializoterapii
Leki stymulujące erytropoezę Dr Bartosz Fiderkiewicz (Warszawa)
Suplementacja żelaza Dr Jacek Felisiak (Zielona Góra)
Antykoagulacja w hemodializoterapii Prof. Marcin Gabriel (Poznań)
Leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej Dr Zbigniew Nowak (Warszawa)
12:30-13:00 Przerwa
13:00-14:30 Sesja III
Ciągłe techniki nerkozastępcze
Ciągłe techniki nerkozastępcze w stanach ostrych – różnice i podobieństwa do terapii
stosowanych w PNN Dr Maciej Drożdż (Kraków)
Wyroby medyczne I produkty lecznicze stosowane w ciągłych technikach
nerkozastępczych Dr Maciej Jama (Łódź)
14:30-15.30 Obiad
15:30-17:00 Sesja IV
Farmakologia i farmakoekonomia w transplantologii
Optymalizacja i indywidualizacja immunosupresji Prof. Ilona Idasiak-Piechocka (Poznań)
Zakażenia grzybicze w transplantologii Dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski (Warszawa)
17:00-18:00 Warsztaty
18:30 Przejazd do Teatru Kamienica, Al. Solidarności 93
19.00 Kolacja i wieczór w Teatrze Kamienica
24 września 2011 r., sobota
10:00-11:00 Podsumowanie konferencji.
Farmakoterapia w leczeniu nerkozastępczym
Warszawa, 22-24 września 2011 r.
Download