Program konferencji

advertisement
Religia – Nauka - Kultura
Poznań, 12 – 13 listopada 2010
Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 c, sala 215
PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 12 listopada
9.00 – 9.15 – Otwarcie konferencji
SESJA I
9.15 – 9.40 – Prof. Zbigniew Drozdowicz – Racjonalność religii i religijności w uwikłaniu
9.40 – 10.05 – Prof. Marek Hetmański - Racjonalność wydawania sądów i uznawania przekonań w
nauce i religii
10.05 – 10.30 – Dr hab. Andrzej Łukasik – O konflikcie między religijnym a naukowym obrazem
świata
10.30 – 10.55 – Dr Mariola Kuszyk-Bytniewska – Czy racjonalność jest „miejscem wspólnym”
doświadczenia religijnego i naukowego?
10.55 – 11.20 – Mgr Beata Włodarska – Bóg jako życzliwy uczestnik procesu ewolucyjnego – myśl
Teilharda de Chardin
11.20 – 11.45 – Przerwa na kawę
SESJA II
11.45 – 12.10 – Prof. Piotr Moskal – Epistemologiczna osobliwość przekonań religijnych
12.10 – 12.35 – Prof. Janusz Jusiak – Światopoglądowe uwarunkowania sporu o racjonalność
przekonań religijnych
12.35 – 13.00 – Dr Sławomir Sztajer – Kulturowe konsekwencje naukowych badań religii
13.00 – 13.25 – Dr Antonina Szybowska - Neowolucjonizm a badanie zjawisk religijnych –
rekonesans metodologiczny
13.30 – 14.30 - Obiad
SESJA III
14.30 – 14.55 – Prof. Zbigniew Stachowski – Dyktat kulturowy chrześcijaństwa?
14.55 – 15.20 – Dr Remigiusz Ciesielski – Kultura z (nie)obecną religią
15.20 – 15.45 – Dr Beata Guzowska – Współczesne oblicza sekularyzacji – wybrane zagadnienia
15.45 – 16.10 – Dr Ewa Stachowska – Religia Inc., czyli ponowoczesny charakter sacrum
16.10 – 16.35 – Mgr Juliusz Iwanicki – Czy religia zniknie z życia publicznego Europy? Siedem lat po
debacie Ratzingera z Habermasem w Katolickiej Akademii Bawarii
16.35 – 17.00 – Przerwa na kawę
SESJA IV
17.00 – 17.25 – Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik – Wartości pozapoznawcze jako wehikuł
racjonalności nauki
17.25 – 17.50 – Dr Andrzej Kubić – Racjonalność kontekstualna kontra sceptycyzm semantyczny
17.50 – 18.15 – Dr Andrzej Kapusta – Racjonalność w świetle epistemologii zaangażowanej
18.15 – 18.40 – Łukasz Gomułka – Fizycy contra Kościół Katolicki – rozważania o progresie myśli
przyrodoznawczej
19.00 – Uroczysta kolacja
Sobota, 13 listopada
SESJA V
9.00 – 9.25 – Prof. Grzegorz Dziamski – Kłopoty z kultur
9.25 – 9. 50 – Dr Ryszard Wójtowicz – Znaczenie prawa naturalnego o zmiennej treści w kontekście
przemian kulturowych. Wybrane zagadnienia
9.50 – 10.15 – Dr Katarzyna Jarkiewicz – Mentalność religijna jako przedmiot badań historycznych
10.15 – 10.40 – Mgr Damian Kokoć – Wpływ spuścizny filozofii greckiej na kulturę islamu
10.40 – 11.05 – Mgr Eligiusz Lelo – Profaniczna użyteczność i święty erotyzm w filozofii Georgesa
Bataille’a
11.05 – 11.30 – Przerwa na kawę
SESJA VI
11.30 – 11.55 – Prof. Jan Such, mgr Iwona Sugalska – W poszukiwaniu sensu
11.55 – 12.20 – Dr Artur Jocz – Religijne poszukiwania w literaturze. Dążenie do wsparcia religii
poprzez naukę
12.20 – 12.55 – Dr Anna Kobylińska – Gnostyckie fantazje księdza-racjonalisty, czyli opowieść o tym,
dlaczego Archimedes został zbawiony. (Wizja nauki jako filaru chrześcijaństwa zawarta w
niepublikowanym słowackim eposie religijnym z połowy XIX wieku)
12.55 – 13.20 – Mgr Katarzyna S. Nowak – Uliczne gry w symbole, czyli sacrum na outdoorze
13.30 - Obiad
Download