program konferencji

advertisement
SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI
Środa 7.11.12
11:00 – 13:00
rejestracja uczestników
13:00 – 14:30
obiad
15:00
uroczyste otwarcie Konferencji
15:30 – 17:00
sesja plenarna część I
17:00 – 17:30
przerwa na kawę
17:30 – 19:30
sesja plenarna część II
20:30
spotkanie integracyjne z występem artystycznym
Czwartek 8.11.12
7:30
śniadanie
8:30 – 10:30
sesja I
10:30 – 11:00
przerwa na kawę
11:00 – 13:15
sesja II
13:15 – 14:30
obiad
14:30 – 16:30
sesja III (młodych naukowców)
16:30 – 17:00
przerwa na kawę
17:00 – 19:00
sesja IV (młodych naukowców)
20:00
impreza plenerowa
Piątek 9.11.12
7:30
śniadanie
8:30 – 11:00
sesja V plakatowa (prezentacje 3 minuty)
11:00 – 11:30
przerwa na kawę
11:30 – 12:30 sesja VI plakatowa (prezentacje 3 minuty)
12:30 – 13:00 podsumowanie sesji plakatowych, zakończenie konferencji
13:00
obiad
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI
Środa 7.11.12
15:00
Uroczyste otwarcie konferencji
15:30 – 17:00
Sesja plenarna część I (wystąpienia 25 minut)
(moderatorzy: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz)
 dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – Rola żywienia immunomodulacyjnego w codziennej
praktyce klinicznej
 dr Dariusz Włodarek – Czynniki żywieniowe wpływające na rozwój choroby
Alzheimera
 dr Katarzyna Lachowicz – Wartość energetyczna diety a funkcjonowanie serca
Dyskusja 15’
17:00 – 17:30
przerwa na kawę
17:30 – 19:30
Sesja plenarna część II (wystąpienia 25 minut)
(moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Stachowska, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska)
 prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta – Wkład badań chronobiologicznych w
poznawaniu przyczyn i mechanizmów otyłości
 dr hab. Wanda Kawecka, prof. nzw. – Komórki mleka kobiecego
 dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. nzw. – New Addiction: zjawisko, implikacje społeczne
i zdrowotne
Dyskusja 15’
spotkanie integracyjne z występem artystycznym
20:30
Czwartek 8.11.12
8:30 – 10:30
Sesja I (prezentacje 15 minut)
(moderatorzy: prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, dr hab. Wanda Kawecka, prof.








nzw.)
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – Analiza czynników środowiskowych
związanych z rozwojem raka piersi u kobiet w Polsce, czyli dlaczego jest tak źle, skoro
jest tak dobrze?
dr inż. Anna Platta – Rola diety w prewencji i leczeniu chorób nowotworowych
dr inż. Ewa Lange – Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet ze złośliwym nowotworem
piersi
prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger – Tendencje w spożyciu witaminy A w Polsce w
latach 2000-2010
dr hab. Jadwiga Hamułka – Astaksantyna w żywieniu człowieka
dr n. farm. Hanna Mojska – Składniki odżywcze w diecie kobiet karmiących piersią
dr hab. Katarzyna Przybyłowicz – Stan odżywienia kobiet ciężarnych a cechy rozwoju
somatycznego noworodka
dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. nzw. – Nadużywanie napojów energetycznych i
środków pobudzająco-wzmacniających a zachowania agresywne i kompulsywne
nieletnich
10:30 – 10:45
dyskusja
10:45 – 11:00 przerwa na kawę
11:00 – 13:00
Sesja II (prezentacje 15 minut)
(moderatorzy: prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, prof. dr hab. Jadwiga Biernat)
 dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nzw. – Wpływ zmian stężenia hormonów
anabolicznych indukowanych intensywnym treningiem fizycznym na stan odżywienia
 dr Joanna Rachtan-Janicka – Ocena spożycia wybranych składników odżywczych przez
grupę kobiet z celiakią
 prof. dr hab. n. med. Halina Weker – Dlaczego leczenie otyłości u małych dzieci jest
problemem?
 dr Katarzyna Lachowicz – Udział hormonów tarczycy we wpływie ograniczenia
wartości energetycznej diety na morfologię mięśnia sercowego
 dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. nzw. – Wpływ wysiłku fizycznego i podawania
witamin antyoksydacyjnych na poziom beta-karotenu i retinolu w organizmie szczura
 dr Danuta Gajewska – Wpływ deficytu energetycznego na mechanizmy regulacji
ciśnienia tętniczego krwi w sercu i nerkach
 Prof. Antonis Zampelas – Can low calorie sweeteners be used as an effective tool for
weight management by dieticans?
13:00 – 13:15
dyskusja
13:15 – 14:30 obiad
15:00 – 16:15
Sesja III (młodych naukowców) (prezentacje 10 minut)
(moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski prof. dr hab. n. med. Halina Weker)
 Anna Fejklowicz, Ewa Tomczyk (studentki) – Holistyczne podejście do skutków
otyłości
 Marta Szymańska, Justyna Kondratowicz (studentki) – Możliwość leczenia cukrzycy
typu II przy pomocy „raw diety”
 Małgorzta Barcz, Barbara Sawaniewska (studentki) – Wczesne programowanie
metaboliczne
 Marta Leszczyńska, Aldona Szymańska (studentki) – Napoje energetyzujące w diecie
sportowców
 Kaczorowska Małgorzata (studentka) – Czy nutrigenomika jest skuteczniejszym
narzędziem doboru diety u pacjentów z NAFLD niż klasyczne założenia dietetyczne
 mgr inż. Karina Ryterska – Pesudoentuzjastyczny oportunista - żelazny elektorat
wybierający otyłość wśród pacjentów z NAFLD
 Dominika Maciejewska (studentka) – Zmiany lipometabolizmu nosicieli wariantu 4/4
apalipoproteiny E
 mgr inż. Aleksandra Kołota – Wpływ spożycia różnych napojów alkoholowych na profil
lipidowy osocza
16:15 – 16:30
dyskusja
16:30 – 17:00 przerwa na kawę
17:00 – 18:45
Sesja IV (młodych naukowców) (prezentacje 10 minut)
(moderatorzy: dr hab. Anna Lebiedzińska, prof. nzw., prof. dr hab. Lidia Wądołowska)
 mgr inż. Fejfer – Podaż fitoestrogenów w racji pokarmowej kobiet zagrożonych
nowotworem piersi oraz ich wpływ na gospodarkę lipidową i hormonalną
 mgr inż. Marta Filipek – Rola fitosteroli w zaburzeniach przemian lipidowych
 mgr inż. Ewelina Pałkowska – Aktywność syntazy tlenku azotu i potencjał
antyoksydacyjny w ścianie tętnicy brzusznej w stanie postprandialnym
 mgr Anna Bigos – Wpływ rodzaju nośnika smaku słodkiego na poposiłkowe stężenie
glukozy i insuliny w osoczu
 mgr inż. Joanna Kowalkowska – Porównanie wartości odżywczej całodziennych racji
pokarmowych kobiet uzyskanej metodą częstotliwości spożycia żywności i metodą 3 dniowego bieżącego notowania
 mgr Anna Kamelska – Ocena spożycia białka, tłuszczu oraz cholesterolu w relacji do
zaleceń żywieniowych w grupie matek karmiących
 mgr inż. Anna Markiewicz – Ocena częstości występowania żywieniowych i
pozażywieniowych czynników ryzyka zespołu metabolicznego wśród 16-18 letniej
młodzieży wrocławskiej
 Piotr Ossowski (student) – Badanie zmian zawartości insuliny oraz insulinopodobnego
czynnika wzrostu u pacjentów stosujących dietę opartą na genotypowaniu oraz dietę
klasyczną
18:45 – 19:00
dyskusja
20:00
impreza plenerowa
Piątek 7.11.08
8:30 – 10:30
Sesja V plakatowa (prezentacje 3 minuty)
(moderatorzy: dr hab. Jadwiga Hamułka, dr hab. Katarzyna Przybyłowicz)
 Wpływ wysiłku fizycznego oraz suplementacji witaminami antyoksydacyjnymi na
koncentrację witaminy C w osoczu krwi szczura (Wawrzyniak A., Drywień M.,
Pierzynowska J., Gronowska- Senger A., Górnicka M., Wojtaś M., Gajewska M.)
 Metabolizm hormonów tarczycy i kortykosteronu w wątrobie w warunkach
ograniczenia wartości energetycznej diety ( K. Lachowicz, M. Stachoń, E. Furstenberg,
D. Gajewska, J. Myszkowska-Ryciak, L. Kozłowska, J. Gromadzka-Ostrowska , D.
Rosołowska-Huszcz)
 Zawartość kotyniny w surowicy kobiet i we krwi pępowinowej (Rachtan-Janicka J.,
Wrońska A.)
 Żywienie wojska w warunkach polowych z wykorzystaniem racji żywnościowych
(Bertrand B., Kler P.)
 Skład ciała a spożycie makroskładników u młodych kobiet i mężczyzn o różnej
aktywności fizycznej (Kęska A., Sobczak M., Lutosławska G., Mazurek K., Tkaczyk J.,
Kłos A., Bertrandt J.)
 Ocena sposobu żywienia kobiet regularnie wykonujących trening aerobowy
(Wilczyńska A., Hulecka M.)
 Zachowania żywieniowe i stosunek do wiedzy żywieniowej instruktorek i uczestniczek
zajęć fitness (Merkiel S., Chalcarz W., Ratajczak M.)
 Znaczenie modelu racjonalnego żywienia w świadomości młodych zawodników
uprawiających piłkę nożną, ich trenerów i rodziców (Zabłocki R., Kowalczyk P.)
 Wpływ edukacji żywieniowej na spożycie wybranych składników pokarmowych przez
młodych piłkarzy (Bartnik J., Figurska-Ciura D., Biernat J.)
 Dystrybucja podskórnej tkanki tłuszczowej zawodników taekwondo w relacji do
przedstartowej redukcji masy ciała (Janiszewska K., Przybyłowicz K., Danielewicz A.)
 Skład ciała zawodników tekwondo w relacji do przedstartowej redukcji masy ciała
(Janiszewska K., Przybyłowicz K., Danielewicz A.)
 Skład diety oraz wybrane wskaźniki metabolizmu węglowodanów u mężczyzn
uprawiających biegi maratońskie (Kasprzak Z., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.,
Czubaszewski Ł.)
 Ocena syndromu gotowości anorektycznej wśród dziewcząt uprawiających rekreacyjnie
judo (Radzimirska-Graczyk M., Roszkiewicz J.)
 Ocena zachowań anorektycznych wśród studentek turystyki i rekreacji (Chalcarz W.,
Merkiel S., Milewska J.)
 Analiza wartości energetycznej i odżywczej diet polskich dzieci w wieku 13-16 miesięcy
(Weker H., Barańska M., Dyląg H., Piahi A., Więch M., Strucińska M., Kurpińska P.,
Rowicka G., Klemarczyk W.)
 Porównanie częstości spożycia błonnika pokarmowego i jego źródeł wśród chłopców i
dziewcząt w wieku 13-18 lat (Szczepańska J., Wądołowska L., Słowińska A.,
Niedźwiedzka E., Biegańska J.)
 Analiza wpływu wybieranego asortymentu produktów mlecznych na zawartość wapnia
w diecie studentek wydziału żywieniowego (Włodarek D., Głąbska D.)
 Ocena stanu odżywienia studentów trzech wybranych uczelni (Kłos A., Bertrand J.,
Szymańska W., Kęska A., Sobczak M.)
10:30 – 10:45
dyskusja
11:00 – 11:30
przerwa na kawę
11:30 – 12:30 Sesja VI plakatowa (prezentacje 3 minuty)
(moderatorzy: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. nzw., dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy)
 Zawartość wybranych witamin w diecie mężczyzn w wieku 45-54 lat zamieszkałych w
Białymstoku (Charkiewicz A., Długosz A., Niedźwiedzka E., Wądołowska L., Długosz
T.)
 Porównanie zwyczajów i nawyków żywieniowych oraz oczekiwań w odniesieniu do
żywności osób po 55 roku życia w wybranych krajach europejskich-projekt BIO LIFE
(Człapka-Matysik M., Fajfer M.)
 Akceptowalność publicznych działań w zakresie zdrowego odżywiania w Polsce
(Kozioł- Kozakowska A. Piórecka B., Halicka E., Jagielski P., Mazzocchi M.,
Bianconcini S., Brasini S., Cagnone S., Capacci S.)
 Ocena częstości występowania celiakii wśród pacjentów poradni Gastroenterologicznej
Instytutu Matki i Dziecka (Weker H., Barańska M., Dyląg H., Piahi A., Więch M.,
Strucińska M., Kurpińska P., Rowicka G., Klemarczyk W.)
 Podaż witaminy D i wapnia w racjach pokarmowych osób chorujących na cukrzycę
typu 2 (Brochowska M., Łoźna K., Zatońska K., Dorosiewski J., Zarzycka A., Milenia
A., Biernat J.)
 Ocena wpływu zachowań żywieniowych na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowonaczyniowego u kobiet i mężczyzn po trzydziestym roku życia (Platta A.)
 Analiza sezonowości zmian potencjału antyoksydacyjnego racji pokarmowych i
możliwości jego modyfikacji u osób z chorobami układu krążenia (Człapka-Matysik M.,
Fajfer M., Gramza- Michałowska A., Kostrzewska-Tarnowska A.)
 Podaż witamin i składników mineralnych w racjach pokarmowych młodzieży w wieku
16-18 lat w aspekcie zagrożenia zespołem metabolicznym (Piotrowska E., Markiewicz
A., Bronkowska M., Wyka J., Piętka A., Subocz M., Biernat J.)
 Wpływ samooceny masy ciała na podaż energii makroskładników odżywczych wśród
młodzieży 17-18 letniej z Wrocławia i okolic w aspekcie zagrożenia zespołem
metabolicznym (Piotrowska E., Biernat J.)
 Analiza występowania żywieniowych czynników ryzyka złamania w relacji do zaburzeń
gęstości tkanki kostnej u kobiet (Sobaś K., Wądołowska L., Słowińska M A.,
Szczepańska J., Człapka-Matyjasik M., Niedźwiedzka E.)
 Analiza wiedzy żywieniowej dotyczącej zawartości białka w produktach zbożowych w
grupie chorych na przewlekłą chorobę nerek (Głąbska D., Włodarek D.)
 Porównanie częstości spożycia wybranych warzyw i owoców przez chorych z rakiem
płuca i osoby zdrowe (Zabłocka-Słowińska K., Prescha A., Pieczyńska J., Wyka J.,
Gołecki M., Kosacka M., Porębska J.)
 Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
(Miedzianka J., Łoźna K., Styczyńska M., Aniołowska M., Biernat J.)
 Wartości indeksów i ładunków glikemicznych wybranych rodzajów wafli zbożowych
oraz pieczywa chrupkiego (Bator E., Mikołajczak J., Bronkowska M., Piotrowska E.,
Orzeł D., Wyka J., Biernat J.)
 Zawartość włókna surowego w wybranych produktach zbożowych (Śmiechowska M.,
Jurasz M.)
 Ocena wartości odżywczej nasion różnych gatunków roślin strączkowych (Miedzianka
J., Łoźna K., Styczyńska M., Aniołowska M., Biernat J.)
 Ocena wartości odżywczej soków owocowych preferowanych przez mieszkańców
Pomorza (Lebiedzińska A., Czaja J., Petrykowska K., Woźniak A., Brodowska K.,
Szefer P.)
 Porównanie wybranych cech wartości odżywczej owoców starych i nowych odmian
jabłoni (Zarzycka K., Kowalska D., Hallmann E., Rembiałkowska E.)
 Przeciwutleniające właściwości majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)
(Newerli- Guz J.)
12:30 – 13:00 podsumowanie sesji plakatowej, zakończenie konferencji
13:00
obiad
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards