program i kongresu doktorantów is uw

advertisement
PROGRAM I KONGRESU DOKTORANTÓW IS UW
25 kwietnia 2014 (piątek)
Rejestracja uczestników
9:30-10:00
Otwarcie Kongresu przez kierownika studiów doktoranckich, prof.
10:00-10:15
Małgorzatę Jacyno.
Sesja EMOCJE (moderator: Mariusz Finkielsztein)
 Mariusz Finkielsztein (IS) Nuda w świetle socjologii emocji.
10:15-11:45
 Maja Sawicka (IS) Kultura emocjonalności O pojęciu
„kultury emocjonalnej” w analizie społeczeństwa w okresie
przemian.
 Aleksandra Ciecieląg (IS) Między empatią a obowiązkiem,
czyli o emocjach w prowadzeniu wywiadów biograficznych.
 Sabina Drąg, Katarzyna Słaby (UJ) Emocje –
zalegalizować?
Przerwa
kawowa
11:45-12:00
Sesja METODOLOGIA (moderator: Marta Tomaszewska)
 Ewa Zielińska (ISNS) Metoda w działaniu. Dlaczego
12:00-13:45
socjologia ustępuje pola projektowaniu a projektanci robią z
tego użytek.
 Grażyna Pol (IS) Dane z kosza. Paradane jako nowe źródło
danych badawczych.
 Katarzyna Święciak (IS) Kiedy respondent uchyla się od
odpowiedzi.
 Paweł Orzechowski (ISNS) Problemy związane z realizacją
badań
fokusowych
na
przykładzie
dyskusji
z
przedstawicielami lokalnej społeczności.
 Barbara Jancewicz (IS) Nowe spojrzenie na percepcję
nierówności.
Przerwa
obiadowa
13:45-15:00
Sesja KULTURA (moderator: Elżbieta Tulińska)
Michał Bielecki (IS) Kultura jako współczesna agora, czyli
15:00-16:45
przestrzeń obywatelskości Czy obecnie sfera kultury stała się areną
manifestacji sporów polityczno-ideologicznych.
Katarzyna Bulik (IS) My, Słowianie – chwyt marketingowy czy
odwzorowanie społecznych tendencji.
Elżbieta Tulińska (IS) Terrorysta czy bohater narodowy Wybór
należy do Ciebie!
Stanisław Krawczyk (IS) Układy kultury i autonomizacja pól
społecznych, czyli Kłoskowska, Bourdieu i pole prozy fantastycznej
w Polsce.
Marcin Zaród (IS) Kultury naukowe. Od teorii kultury do badań
nauki i techniki.
Integracja
16:45-…
26 kwietnia 2014 (sobota)
Sesja KONSUMPCJA (moderator: Anna Szylar)
 Michał Batorowicz (ISNS) The Need for Speed. Samochód a
11:00-12:15
wybrane modele zachowań społecznych na podstawie carmovies.


Krzysztof Świrek (IS) Fetyszyzm towarowy i jego tajemnice
Adelina Gołębiowska (ISNS) Konsumpcja informacji – matki
w poszukiwaniu wiedzy o własnych dzieciach
Przerwa kawowa
12:15-12:30
Sesja PRACA (moderator: Michał Dobrołowicz)
 Justyna Zielińska (IS) Przemiany rynku pracy: struktura,
12:30-14:15
wzory zatrudnienia i doświadczenie pracowników w
„elastycznym” kapitalizmie.
 Piotr Teisseyre (IS) Reprodukcja (nie)formalnej pracy
opiekuńczej w Polsce.
 Iwona Młoźniak (IS) Nakaz(?) produktywności a „seniorzy”.
 Adam Muller (IS) Interpretacja badania PISA. Bezbronność
społeczeństwa masowego w zderzeniu z wiedzą ekspercką.
 Daniel Kontowski (IS) Modna troska o szkolnictwo wyższe.
Naukowy i demokratyczny dyskurs kształcenia ogólnego.
Przerwa obiadowa
14:15-15:30
Debata plenarna: KIM JEST DOKTORANT – STUDENT CZY DYDAKTYK
Goście:
15:30-17:30
 Dr hab. Ewa Łukaszyk (AL UW)
 Prof. Paweł Łuków (IF UW)
 Dr hab. Izabela Wagner (IS UW)
Zakończenie Kongresu. Krótkie podsumowanie wydarzenia
17:30-18:00
Download