program XI seminarium - Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

advertisement
Program XI Seminarium Kryminalistycznego, Zielona Góra – Jesionka, 13-15 maja 2015 roku
ORGANIZATOR: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
„Sądowo- medyczne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych”
13 maja – środa
11.30 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
17:00 – 17.30
17.30 – 19.00
20.00
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
Przywitanie gości, rozpoczęcie seminarium
Relacje pomiędzy organami procesowymi, a biegłymi
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski
Współpraca biegłego z zakresu ruchu drogowego z prokuraturą i policją w sprawach wypadów
drogowych
Pfailer Halard, Naczelnik Wydziału z Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie (nad Odrą)
Przerwa obiadowa
Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne wypadków drogowych
prof. nauk prawnych Ryszard Stefański, Uczelnia Koźmińskiego w Warszawie
Przerwa na kawę
Pośmiertne badania obrazowe w wypadkach komunikacyjnych - płaszczyzna do współpracy
interdyscyplinarnej
lek. med. Artur Moskała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kolacja
14 maja – czwartek
8.00 – 9.00
9.00 – 09.45
09.45 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
17.00
19.30
Śniadanie
Zacieranie
śladów
przez
osoby
9.45 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.45
moderator Krzysztof Grześkowiak
realizujące
czynności procesowe na miejscu zdarzenia
dr Damian Wąsik Collegium Medicum
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nowoczesne systemy do dokumentowania, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych
mgr inż. Renata Bułka, Dariusz Bułka Cybid Sp. z o.o. Kraków
Przerwa na kawę
Samozapłony i podpalenia samochodów jako czynniki maskujące przebieg wypadku drogowego
mgr inż. brygadier Eligiusz Starzyński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Kryminalistyczna analiza zdarzeń komunikacyjnych pod kątem ustalenia osoby kierującej pojazdem
dr Małgorzata Żołna, Uniwersytet Gdański
Ujawnienie fałszerstw dokumentów samochodowych
kpt. Aleksander Bodzek , NOSG w Krośnie Odrzańskim
Przerwa obiadowa
Nowy sposób podejścia do wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków
motocyklowych
w porze nocnej. Deficyt śladów kryminalistycznych źródłem nowych metod
w ekspertyzie wypadków drogowych
dr inż. Jan Unarski, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Wypoczynek na sportowo
Kolacja przy ognisku – grill
15 maja – piątek
8.00 – 9.00
9.00 – 9.45
moderator Józef Skoczeń
moderator Jan Wojtasik
Śniadanie
Zaburzenia psychiczne sprawców wypadków drogowych
prof. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski
Samobójstwa w ruchu drogowym
dr Małgorzata Żołna, Uniwersytet Gdański
Przerwa na kawę
Treści informatyczne zapisane w systemie informatycznym samochodu i ich wykorzystanie dla
rekonstrukcji przebiegu wypadku
dr nauk prawnych , adwokat Kazimierz Pawelec, Warszawa
Pozycja i rola uczestnika wypadku oraz jego pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych
w sprawach o wypadki drogowe
dr nauk prawnych , adwokat Kazimierz Pawelec, Warszawa
Podsumowanie seminarium
Obiad i odjazd gości
Download