docx - Bardziej Kochani

advertisement
XXIV Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW
Złe zachowanie – przyczyny, symptomy, postępowanie
27 – 28 września, 2014 roku, Warszawa, Zespół Szkół Nr 56, ul. Fontany 1
PROGRAM*
27 września (sobota)
10.00 – Rozpoczęcie konferencji – Ewa SUCHCICKA (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)
10.15 – Krótki kurs budowy mózgu – neuronalne podłoże złego zachowania
– Krystyna RYMARCZYK (dr, SWPS, APS Warszawa)
– Jestem …”Downem” i taka jest moja natura? – cechy osobowości osób z zespołem Downa
– Maria KOŚCIÓŁEK (dr, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)
– Dyskusja
11.45 – Przerwa na kawę
12.00 – …albowiem prysły zmysły – zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna nietypowych zachowań –
Marta WIŚNIEWSKA (dr, terapeuta, instruktor SI, SENTIS, APS)
– Abonent czasowo niedostępny… – trudności w komunikowaniu jako źródło kłopotów wychowawczych Teresa PANAS (dr, Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa)
– Dyskusja
13.30 – 14.30 Przerwa na obiad
14.30 – Portret rodzinny na zewnątrz – wpływ relacji rodzinnych na postępowanie niepełnosprawnego dziecka
– Małgorzata KWIATKOWSKA (Firma szkoleniowa WIEM-ROZUMIEM)
– Bunt, złość, tańce i zabawa – każdy wiek ma swoje prawa – zachowania wynikające z wieku rozwojowego
– Dorota ZAWADZKA (Redaktor Naczelna serwisu prenting.pl)
– Dyskusja
16.00 – Przerwa na kawę
16.30 – Wszystko się może zdarzyć… – zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich
wpływ na zachowanie – Tadeusz PIETRAS (dr hab., prof. Uniwersytet Medyczny Łódź)
– Kiedy życie jest terapią – uboczne skutki nadmiernych lub źle dobranych działań terapeutycznych
– Barbara MARCINKOWSKA (dr hab., prof. APS Warszawa)
– Dyskusja
18. 00 – Kolacja (stół szwedzki), zakwaterowanie w hotelu
28 września (niedziela)
08.00 Śniadanie
09.00 – Errare… parentis est – błędy wychowawcze najczęściej popełniane przez rodziców – Agnieszka ŻYTA
(dr hab. prof. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
– Nikt nie rodzi się rodzicem – jak nauczyć się mądrego rodzicielstwa – Małgorzata CWENER-DRAPAŁA
(Pracownia Psychoedukacji SUSTINE)
10.30 – Przerwa na kawę
11.30 – Seks – przyczyna wszechrzeczy – „złe zachowania” związane z seksualnością
– Izabela FORNALIK (dr, OTWARTE PROJEKTY SPECJALNE Warszawa)
– Dam radę! – o metodzie pomagania dzieciom w przezwyciężaniu problemów z zachowaniem
– Beata BALCEREK-BUNIO (psycholog kliniczny, ambasador metody Kids’ Skills)
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – Kłopoty to (musi być) nasza specjalność – codzienne problemy wychowawcze – dyskusja panelowa
z udziałem rodziców i nauczycieli – moderator Lidia KLARO-CELEJ (prof. Oświaty, doradca metodyczny)
16.00 – Zakończenie konferencji
Projekt dofinansowany przez
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Download