Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum

advertisement
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Katedra Historii Bizancjum KUL
Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL
zapraszają na
II Międzynarodową Konferencję Bizantynistyczną
SPONSOR
z cyklu
Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej
Epokowe przełomy i odrodzenia
w historii Bizancjum
10:45 Dr hab. Jan T. Prostko-Prostyński, prof. UAM
(Poznań), Słowianie i upadek panowania
bizantyńskiego na Peloponezie.
11:15 Dyskusja
11:45 Przerwa na kawę
12:15 Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ (Łódź),
Nowe wyzwania. Reakcja elit bizantyńskich na
pojawienie się islamu.
12:45 Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW,
Warszawa), Wieki ciemne i pierwszy renesans
bizantyński zwany macedońskim.
13:15 Dyskusja
13:30 Przerwa obiadowa
Sesja popołudniowa (15:00-18:45)
Przewodniczący: prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL,
Lublin)
15:00 Prof. dr hab. Ionel Ene (Uniwersytet „Dunărea de
Jos”, Galaţi), Photios, patriarche de Constantinople,
précurseur de la Renaissance byzantine.
15
listopada 2013 r.
Kaplica Trójcy
Świętej
na Zamku Lubelskim
Lublin, ul. Zamkowa 9
9:30 Powitanie uczestników i otwarcie
konferencji
Zygmunt Nasalski – Dyrektor Muzeum
Lubelskiego
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram – Przewodniczący
Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki
Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
Sesja przedpołudniowa (9:45-13:30)
Przewodniczący: dr hab. Dariusz Słapek (UMCS, Lublin)
9:45 Dr Oleksandr Kashchuk (Ukraiński Katolicki
Uniwersytet, Lwów), Reakcja wiernych świeckich
na pojawienie się i szerzenie arianizmu w IV wieku.
15:30 Dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ (Zielona Góra),
Geografia kościelna „Scytii” w VII-X w. Regres czy
nowe perspektywy.
16:30 Dyskusja
16:45 Przerwa na kawę
17:15 Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Kielce), Nikea jako centrum
kultury bizantyńskiej po roku 1204.
17:45 Prof. dr hab. Gheorghe Petraru i dr Daniel NiţăDanielescu (Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy,
Jassy), Réflexions tardives de la Renaissance
byzantine dans les Principautés roumaines dans les
10:15 Dr hab. Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński,
XVIIe et XVIIIe siècles. Quelques considerations.
Kraków), Prokopiusz z Cezarei i elity polityczne
Konstantynopola w połowie VI wieku.
18:15 Dyskusja i posumowanie konferencji
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards