Podstawa bytu: substancja czy proces?

advertisement
Koło Naukowe Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL
we współpracy z
Towarzystwem Metafizycznym im. A.N. Whiteheada
zaprasza na drugie spotkanie z cyklu:
Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne
Temat dyskusji:
Podstawa bytu: substancja czy proces?
Termin i miejsce spotkania:
2 grudnia 2010
czwartek
godzina 13.20
sala 201 (2. piętro)
Gmach Główny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, doktorantów oraz osoby
zainteresowane tematyką filozoficzną. Dyskutowane będą tezy zawarte w
następujących tekstach:
Życiński Józef (1989), Problem substancji w whiteheadowskiej filozofii
procesu, Analecta Cracoviensia XXI-XXII, 137-151.
Piwowarczyk Marek (2009), Charlesa Hartshorne’a teza o ontycznej
nadrzędności zdarzenia nad substancją, Roczniki Filozoficzne LVII (2), 75-94.
Prowadzący:
ks. mgr Wojciech Kotowicz, Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL
mgr Jakub Dziadkowiec, Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada
Wszelkie pytania i dodatkowe informacje: [email protected]
Download