zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła

advertisement
PROGRAM
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu
„Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA”
Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania
wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła
na kanwie najnowszego dokumentu papieża Franciszka – encykliki „Laudato si”
podczas Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej
28 listopada 2015, (sobota)
Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,
ul. Mariacka 9, Sala Papieska (parter)
Organizatorzy:
Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania
Instytut Pedagogiki
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka
w Sandomierzu
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej
Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu
Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina)
PATRONAT NAUKOWY:
Redakcja kwartalnika naukowego WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina”
(Society&Family)
PROGRAM:
Godz. 10.30 Rejestracja uczestników
Godz. 11.00 Powitanie uczestników
ks. prof. nadzw. dr hab. Roman B. SIEROŃ, dyrektor Instytutu Teologicznego im. bł.
Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, kierownik katedry PPiTW WZPiNoS KUL w
Stalowej Woli, delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego
I.
Godz. 11.15-11.45
Ks. prof. zw. dr hab. Tomasz B. JELONEK (Kraków, Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II)
Biblijne podstawy ochrony środowiska
II.
Godz. 11.45-12.15
Ks. prof. zw. dr hab. Pavol DANCAK (Preszów, Słowacja, Prešovská
univerzita v Prešove)
Oikos: wychowanie i odpowiedzialność
III.
Godz. 12.15-12.45
Prof. zw. dr hab. Lillya MORSKA (Tarnopol, Ukraina, Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka, KUL)
Ochrona dziecka przed wpływem zachowań agresywnych: zadania
społeczeństwa
IV.
Godz. 12.45-13.15
Prof. dr hab. Jewgenia ŚPIVAKOVSKA (Chersoń, Ukraina, Chersoński
Uniwersytet Państwowy Херсонський державний університет )
Środowisko polisubiektywne – warunki sukcesu edukacji
akademickiej
V.
Godz. 13.15-13.45
Ks. prof. nadzw. dr hab. Paweł PRŰFER (PWSZ im. Jakuba z
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Poprzez ochronę środowiska metamorfoza społeczeństwa – marzenia i
rzeczywistość w socjologicznym paradygmacie
VI.
Godz. 13.45-14.15
Ks. dr hab. Bogdan ZBROJA (Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła
II)
„Ekologiczne” akcenty znaku rozmnożenia chleba (J 6, 1-15)
Godz. 14.15 – 15.00 przerwa obiadowa
Sekcja równoległa – Panel doktorantów (godz. 15.00, sala nr 17, I piętro)
Obrady w sekcji moderuje: prof. dr hab. Lillya Morska
1. mgr Justyna Anna GUTKA (doktorantka KUL)
Encyklika „Laudato si” wyznacznikiem wychowania współczesnego człowieka do
szacunku dla wspólnego domu
2.
mgr Renata MATUSIAK (doktorantka KUL)
Pedagogika przyrody jako element nowoczesnych metod pracy z
dziećmi i młodzieżą
3. mgr Karolina SIGDA (doktorantka KUL)
Kształtowanie świadomości ekologicznej w wieku przedszkolnym
4. lic. Marta PIETRYCHA (studentka KUL)
Wychowanie ekologiczne w rodzinie
5. mgr Mateusz SZAST (doktorant KUL, przewodniczący Koła Naukowego Studentów
Socjologii „Societas” WZPiNoS KUL w Stalowej Woli)
Wiara – ekologia – kapitał społeczny: w poszukiwaniu związków i zależności
6. mgr Orysya USKA (Lwów, doktorantka KUL)
Екологія плідності людської пари в світлі енцикліки Папи Франциска „Laudato si”.
Ekologia płodności pary ludzkej w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si”.
7. mgr Sergii BUKIN (Lwów, doktorant KUL)
,,Екологія людська” як фундамент екології довкілля.
„Ekologia ludzka” fundamentem ekologii środowiska
8. mgr Ivan HADO (Lwów, doktorant KUL)
Еклезіальна роль сім’ї в формуванні екологічної відповідальності людини.
Eklezjalna rola rodziny w kształtowaniu odpowiedzialności za środowisko naturalne.
9. mgr Nataliya HADO (Lwów, doktorantka KUL)
Тема: Енцикліка "Laudato si" на сторінках інтернет-медій Польщі, Італії та України
(порівняльний аспект)
Encyklika „Laudato si” na stronach mediów internetowych Polski, Włoch i Ukrainy (aspekt
porównawczy)
………………………………………………………………………………………………
Godz. 15.00-15.30 (po przerwie Sala Papieska)
VII. Godz. 15.00-15.30
Dr inż. Anna M. WAJDA (Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Biblia o potrzebie mądrego zarządzania ziemią
VIII. Godz. 15.30-16.00
Ks. dr Jacek ULIASZ (Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego
we Lwowie, Ukraina)
Godność człowieka, jako podstawowa przesłanka za obroną ludzkiego życia
poczętego w świetle „Laudato si” papieża Franciszka
IX.
Godz. 16.00-16.30
Ks. dr hab. Roman B. SIEROŃ, prof. KUL (WZPiNoS KUL w Stalowej
Woli, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, Dzieło Biblijne Diecezji
Sandomierskiej)
Ekologiczne przesłanie Biblii – ku wychowaniu ekoetycznemu
X.
Godz. 16.30-17.00
Ks. dr Jacek KUCHARSKI (KUL – WSD Radom, Dzieło Biblijne
Diecezji Radomskiej)
Człowiek w relacji do stworzonego świata. Sapiencjalny wydźwięk opisów
stworzenia według encykliki „Laudato si”
Przerwa kawowa 17.00-17.15
XI.
Godz. 17.15-17.30
Dr Leszek WIANOWSKI (Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny w Radomiu)
Relatywistyczny wpływ na ekologiczną antropologię w świetle
encykliki „Laudato si”
XII. Godz. 17.30-17.45
Dr Mirosław REWERA (WZPiNoS KUL)
Postawy proekologiczne Polaków
XIII. Godz. 17.45-18.00
Dr Bogdan WIĘCKIEWICZ (WZPiNoS KUL)
Kształtowanie kultury ekologicznej w rodzinie i szkole
XIV. Godz. 18.00-18.15
Ks. dr Bogdan KREMPA (WZPiNoS KUL, dyrektor WNiWK Kurii
Diecezjalnej w Sandomierzu)
Radość z katechizowania – odkrywanie śladów obecności Boga w środowisku
człowieka
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Download