plakat - Chrześcijański Tydzień Społeczny

advertisement
I V
C h r z e ś ci j a ń s k i
Tydzień Społeczny
w w w. t y d z i e n s p o l e c z n y. e u
O godność człowieka i ład społeczny
22-25 maja 2013
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14)
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Patronat Honorowy
IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
22-24 maja 2013
Seminarium międzynarodowe dla
przedstawicieli związków zawodowych,
organizacji społecznych i pracowniczych:
„Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?”
Seminarium organizowane we współpracy
z Europejskim Centrum d/s Pracowniczych (EZA)
Seminarium zamknięte|
24 maja 2013, piątek
25 maja 2013, Sobota
16.00Otwarcie wystawy:
„... by czuć się Polakiem.”
8.00 Msza Św. Kościół Akademicki KUL
16.30Otwarcie IV Chrześcijańskiego
Tygodnia Społecznego
J ego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor KUL
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel
– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego
Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
23 maja 2013, czwartek
16.00 Otwarcie wystawy:
Stefan Kardynał Wyszyński
Gmach Główny KUL, I piętro
17.00 A
ktualność przesłania Jana Pawła II dla
współczesnych Polaków
J ego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy
obrządku łacińskiego
orbert Szczepański
N
– Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
– Dyrektor Instytutu Jana Pawła II, KUL
Komitet Chrześcijańskich Tygodni Społecznych:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NSZZ
„Solidarność” Region Środkowowschodni, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk
Społecznych, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa,
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania,
Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Europejski
Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie
Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE),
Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury
i Społeczeństwa w Europie (ESPACES), Kapelanat
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Compagnia
delle Opere - Polska, Przymierze Rodzin, Dom
Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
w Gdańsku, Centrum Informacji Obywatelskiej,
Caritas Polska; Europejskie Centrum Młodzieży
i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Pomocy
Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja
Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin
„Trzy Plus”, Związek Młodzieży Chrześcijańskiej
Polska
YMCA,
Związek
Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Towarzystwo Katolickie Domu
Akademickiego w Krakowie, Europejskie Centrum
Młodzieży i Rozwoju, Europejskie Centrum
Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw
Publicznych, Fundacja Pomorska.
BIURO ORGANIZACYJNE
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
tel. +48 81 5346191, fax +48 81 5346192
e-mail: [email protected]
www.tydzienspoleczny.eu
Papież Jan Paweł II do Polaków
i Polonii na świecie
Hol Gmachu Głównego KUL
18.30 Jakiej Polski chcemy?
Prof. Piotr Gliński – socjolog, PAN,
Uniwersytet w Białymstoku
Paweł Kukiz – wokalista, Lider Ruchu
Obywatelskiego na rzecz „JOW”, Platforma Oburzonych
Dr Jarosław Gowin – Poseł RP, b. Minister
Sprawiedliwości, PO
Marian Piłka – polityk i działacz społeczny, Prawica Rzeczypospolitej
Paweł Kowal – Poseł do Parlamentu
Europejskiego, PJN
Waldemar Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
Wydarzenie towarzyszące:
21.00 „Spełniony Sen” - Teatr ITP
Premiera widowiska plenerowego przygotowanego z okazji 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko
Dziedziniec Gmachu Głównego KUL
10.00 Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie
Dr Władysław Kosiniak Kamysz - Minister Pracy
i Polityki Społecznej RP, PSL
Bence Retvari – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Węgry
r Konstanty Radziwiłł - Wiceprezes
D
Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin 3 Plus
r Stanisław Kluza – ekonomista, pierwszy
D
Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego
Bożena Pietras – Związek Dużych Rodzin
3 plus – Lublin
12.15 Praca warunkiem godności człowieka
– wyzwania współczesności
Prof. Henryk Cioch – Senator RP, PiS
Prof. Stanisława Golinowska – Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. Ryszard Bugaj – ekonomista, polityk,
Instytut Nauk Ekonomicznych pan
Dr Andrzej Juros – specjalista ds. ekonomii
społecznej, Instytut Socjologii KUL
Dr Cezary Mech – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Rynku Kapitałowego UNFE
Michał Drozdek – socjolog,
ekspert Instytutu Paderewskiego
14.15 Media wobec najsłabszych
Michał Karnowski – publicysta, dziennikarz,
Tygodnik „Sieci”
Ks. dr Marek Łuczak – Sekretarz redakcji Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Piotr Semka – publicysta, dziennikarz,
Tygodnik „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolita”
Marek Król – dziennikarz,
b. redaktor naczelny „Wprost”
Ks. Henryk Zieliński – redaktor naczelny
- Tygodnik „Idziemy”
Download