Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii

advertisement
IV Lubelskie Spotkania Antropologiczne – Lublin 2015
Katedra Socjologii Kultury i Religii WNS KUL i Zakład Socjologii PSW
im. Papieża Jana Pawła II zapraszają na ogólnopolską konferencję Wyzwania
i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?
w ramach IV Lubelskich Spotkań Antropologicznych. Konferencja odbędzie się
29 kwietnia 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Niektóre współczesne opracowania antropologiczne stawiane są często
w jednym rzędzie z dziełami literackimi i tym samym poddawane są krytyce
literackiej /szerzej kulturowej/ przyjmującej kryteria właściwe dla literatury
faktu, jak i fikcji. Tak więc, badacz przestaje być tylko bezstronnym
obserwatorem, a jego zaangażowanie sprawia, że porusza się na granicy
literatury i sztuki. Można rzec, że „Antropologia zaopatruje literackie teksty
w obrazy, egzotyczne kolory, tematy i teorie na temat historii, ewolucji
i rozwoju ale to co literackie i figuratywne radykalnie - z kolei – zmienia
antropologiczne dyskursy”. Sytuacja ta sprawia, że na nowo, jak się wydaje,
należałoby przemyśleć następujące kwestie:
 jawne „uwikłania” antropologa;
 istota kultury;
 istota społeczeństwa;
 struktury, symbole i znaczenia;
 relatywizm – obszary kontestacji;
 nowe obszary badań antropologicznych;
 ramy religijnej narracji – budowanie transkulturowych całości (Jensen), itp.
Wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką serdecznie zapraszamy.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 marca 2015 roku (e-mail:
[email protected]). Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz
z programem będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Katedry
Socjologii Kultury i Religii (www.kul.pl). W sprawach organizacyjnych prosimy
o kontakt z Panią mgr Pauliną Mąkosą (nr tel. 886 014 295, e-mail:
[email protected]).
Download