Piotr Tadeusz Gliński (ur. 20 kwietnia 1954 w Warszawie) – profesor

advertisement
Piotr Tadeusz Gliński (ur. 20 kwietnia 1954 w Warszawie) – profesor socjologii
i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005–2011 przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie
ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk
humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
w 1997. W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.
Od końca lat 70. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach
1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny,
kierownik katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu
w Białymstoku.
Aktywny w pracach organizacji pozarządowych.
Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, w tym w Uniwersytecie
Stanforda na stypendium Fundacji Forda, prowadził wykłady na uczelniach
europejskich. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej. W stanie
wojennym pracownik spółdzielni „Alpinex”.
Trenował dżudo. Wspinał się, również w Himalajach. Dziś amatorsko biega,
także na nartach. Od ponad 40 lat żegluje. Mieszka w Warszawie. Żonaty, ma córkę.
Jego brat Robert to znany reżyser.
Download