Trauma i pamięć wojny w społecznościach lokalnych

advertisement
Zapraszamy na spotkanie warsztatowe w ramach cyklu seminaryjnego Genealogie
Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej, współorganizowanego przez Pracownię
Pamięci Instytutu Socjologii UW, Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum
POLIN
Trauma i pamięć wojny w społecznościach lokalnych
16 marca, godz. 16:00, IS UW, Warszawa, ul. Karowa 18, sala 112
Program: dyskusja wokół koncepcji książki
Zuzanny Bogumił, Małgorzaty Głowackiej-Grajper i Marty Karkowskiej
Pierwsze głosy w dyskusji:
Kamila Baraniecka-Olszewska i Małgorzata Wosińska
Prowadzenie: Karolina Wigura
Zuzanna Bogumił, adiunkt w Instytucie Socjologii APS w Warszawie. Zajmuje się pamięcią represji sowieckich w
Rosji. Opublikowała książkę Pamięć Gułagu (2012). Obecnie prowadzi badania nad pamięcią Rewolucji 1917 roku w
Rosji oraz bada wpływ religii na pamięć XX wieku. Obydwa projekty są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
Małgorzata Głowacka-Grajper, antropolożka społeczna, ostatnio opublikowała książkę Transmisja Pamięci. Działacze
„sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce (2016). Pracuje w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Marta Karkowska, ukończyła historie i socjologię, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Opublikowała
monografię Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów
(2014). Zajmuje się szeroko rozumianą pamięcią zbiorową, lokalnością i kwestiami związanymi z archiwizacją badań
jakościowych.
Kamila Baraniecka-Olszewska, ukończyła etnologię oraz studia latynoamerykańskie, adiunkt w Instytucie Archeologii i
Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym przedmiotem zainteresowań jest antropologia religii oraz tzw. performace
studies, a przede wszystkim formy ekspresji religijnej. Obecnie kończy projekt na temat polskich rekonstrukcji
historycznych.
Małgorzata Maria Wosińska, etnolog i antropolog kultury, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza jednostką macierzystą wykładała na: Northeastern
University, Boston, USA i King's College, Halifax, CA. Zajmuje się dyskursem Postcolonial Holocaust Studies, Critical
Genocide Studies oraz antropologią pamięci. Prowadzi badania jakościowe nad zjawiskiem traumy.
Karolina Wigura, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i współdyrektorka programu Knowledge
Bridges – Poland and the UK w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Szefowa Obserwatorium Debaty
Publicznej Kultury Liberalnej. Jej książka Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki została
wyróżniona nagrodą im. Józefa Tischnera.
Organizacja: Małgorzata Głowacka-Grajper (IS UW), Małgorzata Pakier (POLIN), Joanna Wawrzyniak (IS UW) i
Karolina Wigura (IS UW)
Download