Program konferencji naukowej „Polski obraz Żyda”

advertisement
1
Program konferencji naukowej
„Polski obraz Żyda”
(Aula Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7)
18 stycznia 2012
9.00. Otwarcie konferencji
- Wprowadzenie ks. dra hab. Waldemara Szczerbińskiego, prof. UAM - kierownika Zakładu
Kultury Judaizmu IKE
- Słowo Arcybiskupa Józefa Kowalczyka – Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski
- Słowo Jacka Kowalskiego - Prezydenta Miasta Gniezna
- Słowo Alicji Kobus – Przewodniczącej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu
9.30. Mgr Tomasz Tomkowiak (Gniezno)
Zapomniany obóz pracy przymusowej dla ludności wyznania mojżeszowego w
Gnieźnie w latach 1941-1943.
10.00. Rabin Haim Beliak
Four Moments of Catholic Poles Viewing Jews
10.30. Dyskusja
11.00. Przerwa na kawę
11.30. Dr Ilona Dworak-Cousin (Towarzystwo Przyjaźni Izraelsko-Polskiej, Tel Aviv)
Udział polskich Żydów w powstaniu i budowaniu Izraela
12.00. Prof. dr hab. Jerzy Ochmann (Uniwersytet Jagielloński)
Żyd - człowiekiem paradoksu. Nahum Goldman, Max Nordau, Abba Hillel Silver, Yuri
Slezkine, Marcel-Jacques Dubois
2
12.30. Dyskusja
13.15. Obiad
14.30. Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. Akademii Pomorskiej (Słupsk)
Obcy, niepewni, chciwi. Wizerunki Żydów w kaszubsko-pomorskiej prasie
międzywojennej
15.00. Dr Damian Pałka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Obraz Żyda w polskiej literaturze wspomnieniowej po II wojnie światowej
15.30. Dyskusja
16.00. Przerwa na kawę
16.30. Dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Ocalić od zapomnienia…” – obraz żydowskiego świata we wspomnieniach Michała
Strzemskiego
17.00. Dr Agata Katarzyna Dąbrowska ( Uniwersytet Łódzki)
„Sztuka w szwargocie” czyli o teatrze żydowskim w polskiej publicystyce
17.30. Mgr Magdalena Grycan (Uniwersytet Warszawski)
Językowy obraz Żyda we frazeologii polskiej
18.00. Dyskusja
19.00. Wieczór kuchni żydowskiej (Restauracja „Pietrak” – ul. B. Chrobrego 3)
3
19 stycznia 2012
9.00. Mgr Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Obraz dolnośląskich Żydów w lokalnej prasie w latach 1945-1968
9.30. Mgr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński)
Obraz środowiska krakowskich Żydów postępowych ukazany w krakowskiej prasie
codziennej w XIX wieku
10.00. Dyskusja
10.30. Przerwa na kawę
11.00. Mgr Katarzyna Tomczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Żyd - Ofiara z perspektywy Polaka - Świadka. Literackie strategie obrazowania
Holokaustu
11.30. Ks. dr Piotr Halczuk (Archidiecezja Gnieźnieńska)
Współczesna katecheza szkolna o Żydach i judaizmie
12.00. ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM (Poznań)
Żydzi i judaizm w wybranych wypowiedziach Konferencji Episkopatu Polski
12.30. Dyskusja na zakończenie konferencji
13.15. Obiad
Download