zaglada

advertisement

Żydzi to wyznawcy
judaizmu, od zawsze byli
nieszanowani, a w nie
których krajach nadal są.
Większość Żydów jest
rozsypana po świecie, mimo
to wszystkich łączy ta sama
smutna historia. Podczas II
Wojny Światowej byli oni
prześladowani, umieszczani
w gettach i masowo zabijani.
 Getta były to dzielnice
miast, w których
umieszczani byli Żydzi.
Dzieliły się na getta
zamknięte i getta otwarte.
Na terenie naszego miasta
znajdowało się getto
otwarte, to znaczy że
ludzie z poza niego mogli
się widywać z
mieszkańcami.
Rutka Laskier

 Rutka Laskierczternastoletnia
Żydówka, mieszkająca
w gettcie będzińskim.
Jest autorką
pamiętnika, w którym
opisuje trudy życia
codziennego w gettcie.
 Zginęła w obozie
koncertracyjnym wraz
z bratem i mamą, mająć
czternaście lat. Istnieją
dwie wersje jej śmierci:
 Rzuciła się na druty
wysokiego napięcia,
lub
 Została zagazowana
Rutka Laskier
Antysemityzm

 Antysemityzm to
postawa wyrażająca
niechęć, wrogość i
dyskryminacja Żydów. W
Polsce Antysemityzm
rozpoczął się w XIX w.,
gdy do kraju docierały
idee oświecenia
żydowskiego. Mimo to
nie pojawiał się w formie
częstych wystąpień.
Sytuacja ta uległa zmianie
w latach 80. XIX w.
Podczas mszy świętej 25
grudnia 1881 r. jeden z jej
uczestników wszczął
panikę. Następnego dnia
Antysemityści uznali że
było to dziełem Żyda.
Antyjudaizm

Starania Niemców

 Niemcom zależało na
„oczyszczeniu” Europy z
Narodu Żydowskiego. W
każdym z okupowanych
krajów Niemcy
prowadzili inną politykę,
zależała ona od stopnia
uległości mieszkańców
każdego z nich. Inna niż
we wszystkich krajach
okupowanych była
polityka wobec Żydów.
Hitler planował całkowitą
eksterminację Żydów. W
obozach koncentracyjnych
dochodziło do masowych
mordów poprzez
eutanazję (zabijanie z
litości), nie tylko Żydów,
ale również ludzi
niepełnosprawnych,
chorych psychicznie i
chorowite dzieci.
Dzieci Żydowskie
Żydzi w Polsce po
wojnie

 Społeczeństwo żydowskie w
Polsce z niemal 3 i pół
miliona w okresie
wojennym skurczyło się w
początku XXI w. do 6-8
tysięcy osób. W Polsce
mieszka dziś więcej
Wietnamczyków niż
Żydów, statystyczny Polak
prawie nie ma okazji
zobaczyć Żyda inaczej niż w
formie wirtualnej. Mimo to
nie trudno się natknąć na
tematykę Żydowską w
dzisiejszej Polsce.
Download