antysemityzm jego przyczyny i skutki

advertisement
ANTYSEMITYZM
JEGO PRZYCZYNY I SKUTKI
Antysemityzm
• postawa wrogości wobec Żydów,
• uprzedzenia i dyskryminacja wobec Żydów
i osób pochodzenia żydowskiego,
• skrajny antysemityzm - nazizm.
Antysemityzm
przedchrześcijański
• Egipt – motywy ekonomiczne, obyczajowe i
religijne (monoteizm),
• Grecja – względy religijne, legenda
o corocznej ofierze z Greka,
• Rzym – podejrzenie o nienawiść Żydów
wobec innych nacji, obawy przed
chrześcijanami uznawanymi za żydowską
sektę.
Antysemityzm
a chrześcijaństwo
•oskarżenie Żydów o bogobójstwo – 167 r.,
• kodeksy Teodozjusza i Justyniana (V w.) sankcjonują szykany wobec Żydów,
• Syria (V w.) – oskarżenia o mord rytualny,
• synody w Orleanie, Elvirze i Toledo (VI i
VII w.) - nakaz konwersji, odbieranie Żydom
dzieci,
• XI w. - pierwsze wydzielone osiedla
i pierwsze wypędzenia.
Antysemityzm
a chrześcijaństwo (cd.)
• XI w. - bestialstwo krzyżowców wobec
„zabójców Chrystusa” i „odwiecznych wrogów
chrześcijan”,
• od XII w Europie – oskarżenia o rytualne
spożywanie krwi chrześcijańskich dzieci,
• XIII w. - rozwój kultu hostii – oskarżenia
Żydów o kradzieże i kaleczenie hostii,
• we Wrocławiu i Siennie – zakaz kupowania
żywności u Żydów.
Antysemityzm
a chrześcijaństwo (cd.)
•nakaz noszenia odmiennych strojów
lub oznaczeń ,
• w niektórych miastach – przywilej
o nietolerowaniu Żydów,
• zakaz kupowania ziemi i wyznaczanie
profesji, którymi mogli się trudnić
(m.in. poborcy podatkowi, bankierzy),
• XIV – oskarżenia o uprawianie magii,
paktowanie z diabłem, zatruwanie studzien
(zaraza),
Antysemityzm
a chrześcijaństwo (cd.)
•od XV w. - zakaz kontaktów z Żydami – nie
można się u nich leczyć, mieszkać w jednym
domu,
• zakaz wznoszenia nowych synagog, zmiany
miejsca zamieszkania, pełnienia funkcji
publicznych, trudnienia się lichwą,
• Żydów obwiniano o podżeganie
do reformacji (szerzenie herezji),
• podejrzenia o inspirowanie masonów,
antyklerykałów, liberałów, socjalistów...
Antysemityzm
a chrześcijaństwo (cd.)
• w czasie nasilania się nazizmu w Niemczech,
hierarchowie Kościoła zachowali powściągliwe
milczenie,
• nie wystąpili publicznie w obronie Żydów
w czasie Holocaustu,
•Sobór Watykański II z 1965 r. potępił wszelkie
przejawy antysemityzmu.
Antysemityzm
a chrześcijaństwo (cd.)
Jan Paweł II przeprasza:
• 1986 - za antysemityzm,
• 1989 – za obojętność Kościoła wobec
rasizmu,
• 1991 – za obojętność katolików wobec
cierpień Żydów w czasie II wojny światowej.
Jan Paweł II nazywa żydów „starszymi braćmi
w wierze”.
Przyczyny antysemityzmu
• strach przed obcością, innością,
• odrzucenie „obcego”,
• hermetyczność środowiska żydowskiego,
• zazdrość,
• szukanie „kozła ofiarnego”,
• plotki i stereotypy,
?
Skutki antysemityzmu
• izolacja (getta),
• napiętnowanie,
• ograniczenia praw obywatelskich,
• ograniczenie praktyk religijnych,
• znieważanie świętości („palenie Tory”),
• wygnania,
• tumulty („bicie Żydów”),
• samosądy,
• masowe egzekucje,
•Holocaust.
Skutki antysemityzmu
ŚMIERĆ BLISKO
6 MILIONÓW LUDZI!
WYKORZYSTANE
ŹRÓDŁA
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,357
http://www.dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=14547&sid=aa9cc34709
e310e51a2bbccb2f59edf8
http://www.diapozytyw.pl/pl/site/temat/dzien_judaizmu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm
http://www.wolnelektury.pl/katalog/antysemityzm/
http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead33&news_cat_id=
1734&news_id=254099&layout=18&forum_id=15007&fpage=Threads
&page=text
Download