Slajd 1

advertisement
Początkowo władze niemieckie rozważały wysiedlenie europejskich Żydów Projekt ten został
jednak oceniony jako niemożliwy do przeprowadzenia w warunkach wojny. W związku z tym,
jesienią 1941 roku podjęto decyzję o tzw. "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej", co było
sformułowaniem oznaczającym w praktyce politykę zagłady wszystkich Żydów w Europie.
Szczegóły akcji dopracowano formalnie podczas Konferencji w Wannsee, 20 stycznia 1942, a
przeprowadzenie operacji powierzono SS, jej koordynowanie miał prowadzić
Obersturmbannführer Adolf Eichmann kierujący referatem IV D4 w RSHA
(Reichssicherheitshauptamt – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy).
Eksterminacja jednak rozpoczęta została przed oficjalnymi decyzjami. Pierwszym jej aktem były
działania SS na terenie ZSRR po inwazji 22 czerwca 1941 roku. wkrótce po wkraczających
wojskach niemieckich dokonały zabójstw ponad pół miliona Żydów, a także Cyganów, jeńców
wojennych oraz członków partii komunistycznej. Rola tych oddziałów sprowadzała się do
spędzania lokalnej ludności żydowskiej i innych osób przeznaczonych do eksterminacji do
specjalnych miejsc i masowych rozstrzeliwań. W ten sposób dokonano holocaustu Żydów
ukraińskich, besarabskich, białoruskich i bałtyckich. Poza obozami, najbardziej znanym miejscem
eksterminacji jest wąwóz Babi Jar koło Kijowa, gdzie w 1941 zamordowano ok. 100.000 Żydów, a
także podwileńskie Ponary, gdzie naziści wymordowali prawie 80.000 Żydów
Na mniejszą skalę eksperymentowano z innym pomysłem: samochodami wydzielającymi gazy
spalinowe do ładowni i zabijające znajdujących się w niej ludzi tlenkiem węgla. Jeszcze przed
decyzjami Konferencji w Wannsee takich metod użyto w obozie zagłady ludności żydowskiej z
wydzielonego Kraju Warty (Wartheland) – Kulmhof. W niektórych obozach stosowano gaz Cyklon
B.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
C.D.
Pierwszym systematycznym programem eksterminacji Żydów była Einsatz Reinhard,
która objęła 2 miliony Żydów zamieszkujących Generalne Gubernatorstwo. W ramach tej
operacji utworzono obozy zagłady: Belzec koło Bełżca, Sobibor koło wsi Sobibór i
Treblinka koło Poniatowa. Poza tymi trzema utworzono także obozy zagłady: Auschwitz
II (Birkenau) na terenie wsi Brzezinka koło Oświęcimia, Kulmhof nieopodal Chełmna nad
Nerem i Majdanek na obrzeżach Lublina. Wszystkie sześć obozów zagłady umieszczono
na ziemiach polskich z powodu utrudniającego pomoc terroru, centralnego położenia
Polski, dużej populacji żydowskiej oraz wystarczającej infrastruktury kolejowej. Wszystkie
obozy zagłady były niemieckimi instytucjami państwowymi, powstałymi z budżetu
państwa niemieckiego, mającymi dostęp do wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz
infrastruktury transportowej.
Eksterminacja obejmowała wszystkie grupy Żydów lub osób uznanych za Żydów, w tym
osób starszych, kobiet i dzieci. Systematycznie opróżniono żydowskie getta,
przeprowadzano polowanie na Żydów ukrywających się po tzw. stronie aryjskiej,
zwożono ludzi z terytoriów okupowanych całej Europy. Wykorzystując pomoc
kolaborantów osoby pochodzenia żydowskiego odizolowywano i wysyłano transportem
kolejowym do obozów zagłady, gdzie były z reguły bezzwłocznie kierowane do komór
gazowych, ich ciała palone, a mienie stawało się własnością III Rzeszy.
Skutkiem prowadzonej przez Niemców polityki eksterminacji Żydów była śmierć 5-6
milionów osób i prawie doszczętna likwidacja wielu społeczności żydowskich, w
szczególności zamieszkujących wschodnią Polskę, Galicję i Ukrainę.,. Zginęło wówczas
80-90% Żydów zamieszkałych przed wojną Europę Środkową.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
Medal i dyplom zostały powołane dekretem Knesetu w 1963. Na medalu widnieje właśnie
pochodzący z Talmudu napis "Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat".
Kapituła instytutu pamięci Yad Vashem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom , które z
narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej.
Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie tytułu "Sprawiedliwego" są sami
uratowani albo ich bliscy. Poza medalem i dyplomem, Sprawiedliwym przysługuje także
prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę instytutu.
Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem
noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na
Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem.. W ceremoniach tych
uczestniczą przedstawiciele miejscowego rządu i są one zawsze relacjonowane przez
media
Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest uprawniona do
otrzymania od Yad Vashem stosownego certyfikatu.. Do chwili obecnej odznaczenie
otrzymało 21320 kobiet i mężczyzn, .
Ważne kryteria:
Uratowany musi być Żydem, a tym, który ocalił mu życie, musi być nie-Żyd.
Z uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy.
Pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności
wybawcy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_w%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%
9Awiata
Dr Jan Żabiński i jego żona Antonina
Wacław Nowiński
Andrzej Garbuliński
Antoni Gawryłkiewicz
Kystyna Dańko
Stanisław Jasiński i jego córka Emilia Słodkowska
Irena Sendlerowa
Stefan Jagodziński
Maria Kotarba
Tadeusz i Władysława Korsak oraz Jan i Maria Michałowski
Maria Burdowa
Józef Zwonarz
I wielu innych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_w%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awi
ata
http://www.unic.un.org.pl/holokaust/czym-byl.php
Download