Zastanawialem sie kiedys, ogladajac video z przyjecia przez

advertisement
SYJONPANDEMIA. W.Właźliński – 28.XII.2009 r.
Zastanawiałem się kiedyś oglądając video z przyjęcia przez prezydenta Iranu Mahmoud Ahmadinejad delegacji 12 rabinów
i przyjęcie przez niego wielkiego pucharu z rąk rabina seniora. Inskrypcja na pucharze wyrażająca wielkie uznanie dla
Ahmadinejad(a) oraz przemowy rabinów wyjaśniły sprawę. Rabini zdecydowanie, w ostrych słowach, potępili syjonizm
oraz oparty na nim rząd Izraela solidaryzując się tym samym z Prezydentem Iranu za jego wystąpienia przeciwko
syjonizmowi.
http://www.yabatv.com/videos/watch.php?id=3063581708
Dla niezorientowanych w sprawach żydowskich a generalizując można powiedzieć że Goje, ( eufinizm, w j. angielskim
Gentiles. l.mn.) czyli wszyscy nie-Żydzi, jak ich obraźliwie nazywają Żydzi, są zupełnie niezorientowani. Tak wiec
obserwowanie i wysłuchanie przez nich, gojów, przemówień rabinów prowadzi ich do jednoznacznego wniosku, że ci rabini
są jednoznacznie antysemitami. Antysemitami w powszechnie wprowadzonym dla gojów pojęciu i definicji antysemityzmu
czyli występowanie krytyczne w jakiejkolwiek formie, łącznie z naukową, w stosunku do Żydów, czyli zrodzonych z matki
Żydówki. Występowanie krytyczne w stosunku do syjonizmu jest szczególnie tępione wszelkimi sposobami łącznie z
zabójstwami (terror) od czasu powstawania państwa Izrael. Nie dziwię się, że może to spowodować umysłowy zawrót
głowy przeciętnego goja. Rabini antysemitami??? lecz jest względnie zrozumiałe dla Żydów. To że jest względnie
zrozumiałe nie znaczy że jest bez kontrowersji, ale te kontrowersje są wewnętrzną sprawa Żydów, uważają oni i gojom wara
od interesowania się nimi a tym bardziej publicznego dyskutowania.
Występowanie przeciwko tworzeniu państwa Izrael nie jest niczym nowym wśród części rabinów. To ich decyzją było
przed wiekami zrezygnowanie z własnego państwa na rzecz zorganizowanego koczowania po najbogatszych „pastwiskach”
świata na zasadach ideologii Talmudu a w nim podwójnej moralności. Wyklucza ona bowiem możliwość istnienia czegoś w
rodzaju własnego państwa. Może tylko istnieć wewnątrz innych struktur i jest wtedy dla nich doskonałym modus vivendi.
(Mafia ? Organizacja ?) Jest zrozumiałym że cześć Żydów chciałaby odrzucić podwójna moralność ale znaczy to asymilację
a to z kolei stanowiłoby koniec Judaizmu, do czego rabini nie dopuszczą a przynajmniej zrobią wszystko żeby nie dopuścić.
Zawrót głowy goja pewnie spotęguje się jeśli dowie się on, obok współczesnej ogromnej propagandy na temat Iranu, że
Ahmadinejad jest Żydem, przynajmniej według „prawa” żydowskiego. Na początku października 2009 brytyjski Telegraph
opublikował artykuł, w którym wyjawia żydowskie pochodzenie Ahmadinejad(a) czyli z matki i ojca Żydów.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html
Ahmadinejad według autorów artykułu, Damien McElroy oraz Ahmad Vahdat ujawnił swoje pochodzenie etniczne. (czego
nie zrobił Obama). Urodził się jako Sabourjian, ( żydowskie nazwisko) z matki i ojca Żydów. Później rodzice przyjęli Islam
i wraz z synem zmienili nazwisko na Ahmadinejad. Oczywiście ta rewelacja spowodowała wiele dyskusji zarówno wśród
Żydów jak I Muzułmanów, jednak niewspółmiernie więcej kłopotów sprawiła organizacjom żydowskim w związku z ich
propaganda anty-Iran, anty- Ahmadinejad i anty- Islam.
Żydzi, a właściwie prawo państwa Izrael zaraz po ustanowieniu państwowości umożliwiło automatyczne przyznanie
izraelskiego obywatelstwa wszystkim Żydom z urodzenia bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania, aktualne
obywatelstwo lub aktualna religie lub ateizm. Prawo to zostało zaostrzone w 1970r wraz z późniejszymi poprawkami,
ograniczającymi przynależność do „Organizacji”.
Więcej na ten temat w: http://www.slate.com/id/2231506?obref=obinsite ( w j. angielskim)
Opublikowanie przez Shlomo Sand „Kiedy i Jak Wynaleziono Naród Zydowski”, „When and How Was the Jewish People
Invented”, spowodowało nie mniejsze „zawroty”. (Wspomniałem o tym już poprzednio, „Naród wynaleziony”)
Dr Szlomo Sand, ekspert historii Europy na Uniwersytecie Tel Awiwu, dowodzi w swoim bestsellerze, że narodowe tabu,
uzasadniające powstanie Izraela, to mit z przed nieco ponad stu lat. Żydów nigdy nie wypędzono z Ziemi Świętej,
większość Żydów nie ma historycznych więzi z ziemią palestyńska i że jedynym rozwiązaniem politycznym dla Izraela jest
rozwiązać to państwo ponieważ nie ma podstaw przetrwania. Arthur Koestler (1905-1983) wcześniej miął podobne zdanie.
Sprawa ta znana jest już od dawna. Znana już od ponad 150 lat, a pewnie więcej w literaturze, ale ponieważ napisał o tym
Żyd i została wydana w Izraelu nabrała rozgłosu. Antropolodzy już dawno wyodrębnili i określili teren zamieszkały przez
„Typ semicki”, (określenie antropologiczne).Teren ten, daleko większy niż współczesna Palestyna na którym Żydzi z racji
religii (urodzenia z matki) byli w ogromnej mniejszości a tym bardziej Żydzi aszkanazyjscy którzy z tym terenem nie mieli
nic wspólnego i nie posiadają żadnych wspólnych antropologicznie cech Typu semickiego.
Tak więc sami Żydzi są największymi antysemitami, według aktualnej terminologii żydowskiej, występując przeciwko
choćby tylko Palestyńczykom którzy antropologicznie należą do tej samej grupy w której faktyczni Żydzi są w ilości
szczątkowej. No cóż. Mając w swoich rękach środki medialne oraz stosując wskazania Herzla, „pałki (terror) i sakiewki”
uważają że z gojami mogą robić to na co Talmud im wskazuje.
O antysemityzmie jest wiele ale o przyczynach jego wiedzieć może być karalne. Nie mniej chcącym wiedzieć dobrze
byłoby zapoznać się z tym materiałem. (w j. angielskim) http://www.ifamericansknew.org/history/origin.html
Wojciech Właźliński
28. XII. 2009 r.
Download