XVIII Bałtyckie Dni Kardiologii Od czynników ryzyka do

advertisement
XVIII Bałtyckie Dni Kardiologii
Od czynników ryzyka do niewydolności serca
XVIII Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO
Diagnostyka i leczenie z echokardiografią.
Standardy 2016
7-8 października 2016 r., Hotel Radisson Blu, Szczecin
PROGRAM WSTĘPNY
PIĄTEK
7 października 2016 r.
11.00 – 12.00 Sesja warsztatowa: Pacjent onkologiczny
Onkolog: zajęcie serca w trakcie terapii onkologicznej W. Baranowski
Kardiolog: ocena echokardiograficzna u pacjenta onkologicznego M. Maciejewski
Farmakolog: praktyczne wskazówki leczenia bólu A. Machoy-Mokrzyńska
12.00-13.00 Sesja: Pacjent z nadciśnieniem tętniczym
Standardy leczenia nadciśnienia tętniczego. Leki złożone J. Kasprzak
Czy jest nadciśnienie oporne? Leczenie inwazyjne nadciśnienia 2016 Z. Kornacewicz-Jach
Ocena echokardiograficzna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym A. Klisiewicz
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Ceremonia otwarcia
Powitanie E. Płońska-Gościniak – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Otwarcie Konferencji Piotr Hoffman – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wykłady Inauguracyjne:
• Dorosły z wrodzoną wadą serca – jak postępować optymalnie? P. Hoffman
• Techniki mobilne w kardiologii – możliwości i ograniczenia G. Opolski
14.45-16.30 Sesja: Profilaktyka kardiologiczna. Chory z chorobą wieńcową
Co nowego w profilaktyce kardiologicznej? P. Jankowski
NOAC a skrzepliny w jamach serca A. Undas
Rola echokardiografii w OZW R. Olszewski
Echokardiografia obciążeniowa w chorobie wieńcowej: protokoły i zasady oceny P. Lipiec
Kiedy diagnostyka obciążeniowa echo do planowej koronarografii? R. Józwa
Dyskusja
16.30-17.00 Przerwa kawowa
17.00-18.30 Sesja: Pacjent z niewydolnością serca. Sesja we współpracy z Sekcją Niewydolności
Serca PTK
Niewydolność serca z zachowaną EF: leczenie E. Migaj-Straburzyńska
Nowości leczenia niewydolności skurczowej serca J. Nessler
Badanie echokardiograficzne chorego z niewydolnością skurczową serca J. Kasprzak
Nowości leczenia niewydolności serca: urządzenia L. Paluszkiewicz
Dyskusja
18.30-19.30 Poczęstunek
19.30-21.30 Sesja przy świecach. Wykłady wieczorne i sesja przypadków klinicznych – horror echo
i największe pomyłki
Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK.
Przewodniczący: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec
Wykłady wieczorne:
Special lecture: Pitfalls in transoesophageal imaging T. Forster
Special case: Patient with carcinoid heart F. Flachskampf
Horror przypadki i największe pomyłki: M. Maciejewski, A. Szyszka, L. Paluszkiewicz, Z. Gąsior,
P. Lipiec, W. Braksator, R. Olszewski, A. Klisiewicz, J. Kochanowski, P. Scisło, P. Sonecki, K. Mokrzycki,
W. Kosmala, A. Goździk, D. Kratochwil, A. Tomaszewski, M. Dudziak, M. Skowerski, G. Piotrowski
SOBOTA
8 października 2016 r.
9.00-10.40 Sesja: Europejska Szkoła Echokardiografii Stres ECHO 2016: Stres ECHO i wady serca
Special Lecture: Chamber quantification guidelines: what’s new F. Flachskampf
Stres ECHO w prognozowaniu E. Płońska-Gościniak
Stres ECHO w wadach serca:
• Ciężka bezobjawowa stenoza aortalna wysokogradientowa Z. Gąsior
• Stenoza aortalna niskoprzepływowa niskogradientowa W. Kosmala
•Special lecture: stres echo and mitral regurgitation A. Varga
Wyniki polskiego Rejestru Stres Echo PolSTRES P. Gościniak
10.40-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.15 Sesja warsztatowa: Infekcyjne zapalenie wsierdzia. Sesja we współpracy z Sekcję
Wad Zastawkowych Serca
Trudności rozpoznania IZW: klinika, posiew, badania obrazowe E. Płońska-Gościniak
IZW serca lewego J. Kochanowski
IZW serca prawego M. Komar
IZW na urządzeniach wszczepialnych A. Tomaszewski
IZW na sztucznych zastawkach P. Scisło
Leczenie farmakologiczne: ogólne zasady M. Dudziak
Wskazania do leczenia operacyjnego z doświadczenia kardiologa L. Paluszkiewicz
Wskazania do leczenia operacyjnego z doświadczenia kardiochirurga M. Brykczyński
IZW szczególne sytuacje: ciąża, starsi, nowotwory P. Sonecki
Dyskusja
13.15-14.00 Lunch
14.00-16.00 Sesja Polskiego Forum Obrazowania Serca i Naczyń: zaburzenia funkcji komór poza
chorobą wieńcową
Special lecture: Role of 3D echocardiography in assessment on right heart K. Hristova
Zapalenie miokardium A. Fijałkowski
Kardiomiopatia Takotsubo A. Wojtarowicz
ECHO i komorowe zaburzenia rytmu A. Szyszka
Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory - standardy W. Braksator
Przeciążenie prawej komory, hemodynamika nadciśnienia płucnego M. Skowerski
Przykłady: J. Kochanowski, P. Scislo
Podsumowanie Konferencji E. Płońska-Gościniak
Informacja i możliwość ograniczonej indywidualnej rejestracji na konferencję
XVIII Bałtyckie Dni Kardiologiczne:
[email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards