Program - Instytut Ogrodnictwa

advertisement
Ogólnopolska Konferencja
„Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”
23 kwietnia 2015 roku
Organizator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Miejsce: Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66
PROGRAM
9.00 - 10.00
Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
10.00 - 10.30
Otwarcie Konferencji - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki
oraz Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Franciszek Adamicki
I Sesja referatowa
10.30 - 10.50
Rola Instytutu Ogrodnictwa w rozwoju nauki i produkcji ogrodniczej
– prof. dr hab. Franciszek Adamicki
10.50 - 11.10
Znaczenie hodowli roślin w tworzeniu i wdrażaniu postępu biologicznego
w polskim sadownictwie i warzywnictwie – prof. dr hab. Edward Żurawicz,
prof. dr hab. Elżbieta U. Kozik
11.10 - 11.30
Znaczenie owoców, warzyw i otrzymanych z nich przetworów dla zdrowia
człowieka – dr Jarosław Markowski
Przerwa kawowa i sesja posterowa
11.30 - 12.15
II Sesja referatowa
12.15 - 12.30
Rola i znaczenie roślin ozdobnych w środowisku człowieka i gospodarce
– dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
12.30 - 12.45
Integrowana ochrona roślin ogrodniczych gwarancją bezpiecznej żywności
– prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
12.45 - 13.00
Perspektywy dla produkcji owoców i warzyw metodami ekologicznymi
– dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
13.00 - 13.15
Znaczenie owadów zapylających w produkcji ogrodniczej
– dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
13.15 - 13.30
Innowacyjne technologie przechowalnictwa i przetwórstwa w nauce i praktyce
ogrodniczej – dr Krzysztof Rutkowski
13.30 - 13.45
Nowe środki techniczne dla podniesienia innowacyjności polskiego ogrodnictwa
– prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
13.45 - 14.00
14.00 - 15.00
Dyskusja i podsumowanie Konferencji
Poczęstunek
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: tel. 46 834 52 49, tel. kom.: 500 101 798
E-mail: [email protected]
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Download