Tereny zieleni – kompendium wiedzy o chwastach, szkodnikach

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA
„TERENY ZIELENI – KOMPENDIUM WIEDZY O CHWASTACH,
SZKODNIKACH, CHOROBACH ROŚLIN ORAZ ICH ZWALCZANIU
I UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNACJI OGRODÓW.
DOBÓR ROŚLIN ODSTRASZAJĄCYCH SZKODNIKI. LOKALIZACJA ROŚLIN
W FIRMACH, POD KĄTEM KONTROLI SZKODNIKÓW”
Organizator:
Współorganizator:
Miejsce szkolenia:
Termin szkolenia:
Godz.
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Transferu Wiedzy
i Innowacji
Centrum Kongresowe i Hotel IOR, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 POZNAŃ
19.10.2015 r.
Temat wykładu
Zagadnienia prawne związane
z przestrzeganiem zasad
integrowanej ochrony roślin przez
profesjonalnych użytkowników
środków ochrony roślin
dr inż. Paweł OLEJARSKI
Pytania i dyskusja
9.30-10.15
10.20-11.05
Profesjonalna pielęgnacja
trawników. Najważniejsze choroby
i szkodniki występujące na
trawnikach. Rozpoznawanie,
zwalczanie i profilaktyka.
Dobór odmian mieszanek traw.
Zwalczanie kretów metodą
opryskową.
Pytania i dyskusja
Rośliny odstraszające szkodniki.
Lokalizacja roślin w firmach, pod
kątem zagrożeń i kontroli
szkodników.
mgr Ewa ADAMEK
inż. Stan ADAMEK
Najważniejsze chwasty na
trawnikach, biologia,
rozpoznawanie, zapobieganie,
zwalczanie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Roślin Ozdobnych
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
tel. 61 848-79-39
e-mail: [email protected]
dr inż. Henryk RATAJKIEWICZ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Entomologii i Ochrony
Środowiska
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
tel. 61 846-63-37
e-mail: [email protected]
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony
Roślin
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
tel. 61 864-90-88
e-mail: [email protected]
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział leśny
Katedra Entomologii Leśnej
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań
tel. 511-929-294
e-mail: [email protected]
inż. Adam PARADOWSKI
Pytania i dyskusja
12.00-13.25
Najważniejsze szkodniki drzew
i krzewów, biologia, występowanie
rozpoznawanie, zapobieganie,
zwalczanie ze szczególnym
uwzględnieniem szrotówka
kasztanowcowiaczka i kuprówki
rudnicy.
Pytania i dyskusja
13.30-14.25
Przerwa obiadowa
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy
Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
tel. 61 864-91-34
e-mail: [email protected]
Grassland Farms Sp. z o.o.
ul. Topazowa 28
64-530 Kaźmierz
tel. 61 291-76-52
tel. kom. 602-382-601
e-mail: [email protected]
dr hab. Agnieszka KRZYMIŃSKA
Pytania i dyskusja
11.00-11.55
Kontakt
Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych
8.30-8.55
9.00-9.25
Autor
dr inż. Robert Kuźmiński
Godz.
Temat wykładu
Autor
14.30-15.55
Najważniejsze choroby drzew
i krzewów, biologia, występowanie,
rozpoznawanie, zapobieganie,
zwalczanie.
dr inż. Tomasz KOSIADA
Pytania i dyskusja
16.00-17.25
Pielęgnacja drzew i krzewów
ozdobnych.
Pytania i dyskusja
17.30
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
dr inż. Marcin KOLASIŃSKI
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Fitopatologii
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
tel. 61 848-79-31
e-mail: [email protected]
[email protected]
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
ul. Szamotulska 28
62-081 Przeźmierowo, Baranowo
ul. Botaniczna 1
60-594 Poznań
tel. 61 816-35-84
e-mail: [email protected]
Download