Formularz zgłoszeniowy - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

advertisement
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia
Nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
1. miasto, gmina, powiat, ulica,
2. telefon,
3. e-mail,
4. strona internetowa.
Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)
„Jarzębinkowe artystki” – grupa teatralna stworzona
przez nauczycielki przedszkola
Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Nowych
Skalmierzycach
Ul.Hallera 1 , 63 – 460 Nowe Skalmierzyce
Powiat: Ostrowski, gmina : Nowe Skalmierzyce
Tel. 62 7621703
e- mail: [email protected]
strona internetowa:jarzebinka.noweskalmierzyce.pl
Monika Rybak, Maja Świec, Beata Arshad, Honorata
Karpisiewicz, Anna Błaszczyk, Marta Nowicka, Dominika
Wawrzyniak, Aneta Stodolska, W.Ławniczak, Anna
Szewczyk, V.Drygała, Justyna Banaszak, A.Kalita (
nauczycielki)
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).
Przedszkole to dla każdego dziecka czas wielu przeżyć, nowych zmian, poznawania nowych
umiejętności, wiadomości. Wejście do nowej społeczności wiąże się z całkowitą zmianą
dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu życia dziecka, które do tej pory cały czas spędzało z
rodziną. Należy stworzyć takim dzieciom szczególne warunki zaadaptowania się, podjąć działania
pedagogiczne, które pozwolą mu przyjemnie spędzać czas w gronie przedszkolaków i pań. Dlatego
od 2012 roku w naszym przedszkolu została utworzona grupa teatralna „Jarzębinkowe artystki”, w
której nauczycielki zostały aktorkami, wspólnie opracowałyśmy scenariusze prezentowanych bajek,
scenografię i stroje do każdego przedstawienia. Nasze przedstawienia są realizowane przynajmniej
raz w miesiącu i prezentują różne bajki, które wnoszą wiele wartości moralnych , estetycznych, w
życie naszych przedszkolaków. Nasze zabawy w teatr to ważny element pracy pedagogicznej. Udział
dzieci w naszych spektaklach skłania je do zapamiętywania i koncentrowania uwagi na określonej
działalności, kulturze mówienia i zachowania się, rozwija ich wyobraźnię. Podczas takich
przedstawień nasz przedszkolak może dowiedzieć się , jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaca
swój słownik o takie pojęcia jak: reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny,
pantomima. W wychowaniu naszych dzieci szczególnie kładziemy nacisk na przeżycia emocjonalne,
aby potrafiło rozróżniać dobro od zła, uczyło cieszyć się i smucić, szanować i tolerować innych,
wyzbyć się nagromadzonych negatywnych emocji, kształtować tym samym swoją osobowość. Mając
na uwadze to, jak wiele walorów posiadają nasze teatralne przedstawienia i jak dużo wnoszą w
działania dydaktyczno – wychowawcze wobec naszych przedszkolaków nadal będziemy
kontynuować nasza zabawę w teatr. Mamy w planach włączenie również w naszą działalność
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
aktorską rodziców przedszkolaków.
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).
Efekty naszych działań były zauważalne już po pierwszych przedstawieniach, kiedy dzieci z wielką
uwagą oglądały przedstawienia, dzieliły się wrażeniami, tworzyły pełne ekspresji i przeżyć prace
twórcze po każdym spektaklu. Z opinii rodziców wynikało, że dzieci opowiadały o naszych
przedstawieniach w domach rodzinnych i cieszyły się na każde kolejne „spotkanie z bajką”. Do
najważniejszych korzyści z realizacji naszych przedstawień teatralnych należy zaliczyć:
 Wychowanie przyszłego ,aktywnego odbiorcy sztuki,
 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u każdego dziecka
 Wytwarzania kulturalnego zachowania podczas teatralnych spotkań
 Dziecko będące widzem rozwija u siebie zainteresowanie czytaniem, sztuką, muzyką, ćwiczy
spostrzegawczość i koncentrację
 Szczególny wpływa mają na dzieci nadpobudliwe i hałaśliwe, które mogą podczas
przedstawień wyciszyć się , wdrożyć do panowania nad swoimi emocjami
 Poznają wiele wartości i zachowań , które często stosują w swoich zachowaniach, zabawach z
rówieśnikami
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.
rozwiązań
Realizacja naszego przedsięwzięcia nie wymagała żadnego dodatkowego zaplecza finansowego.
Nauczycielki realizują ją nieodpłatnie, widząc jak wiele korzyści przyniesie w ich pracy z dziećmi.
Przedsięwzięcie organizowane jest od 2012 roku i trwa nadal. Szczególne znaczenie ma
opracowanie przemyślanych i bogatych w treści scenariuszy teatralnych i ich wpływ na charakter ,
zachowanie każdego dziecka. Nauczycielki również same projektowały swoje stroje, scenografię i to
spowodowało, że nasze przedstawienia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród innych
nauczycieli i dzieci. Tworzą także dobrą współpracę miedzy wszystkimi aktorkami teatralnych
spotkań. Dzieci z wielkim przejęciem oczekują zawsze na każde kolejne przedstawienie.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
jarzebinka.noweskalmierzyce.pl
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
Podpisy:
mgr Monika Rybak
mgr Maja Świec,
mgr Beata Arshad,
Honorata Karpisiewicz,
mgr Anna Błaszczyk,
mgr Marta Nowicka,
mgrDominika Wawrzyniak,
mgrAneta Stodolska,
mgr W.Ławniczak,
mgr Anna Szewczyk,
mgrV.Drygała,
Justyna Banaszak
mgr Agnieszka Kalita
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards