I Sympozjum Naukowe „Zdrowa zwierzęta, zdrowa żywność”

advertisement
I Sympozjum Naukowe „Zdrowa zwierzęta, zdrowa żywność”
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach, Instytut Weterynarii
Zgłoszenie i rejestracja: www.up.poznan.pl/sympozjum
Kontakt: [email protected] [email protected] [email protected]
Koszt: 75 zł za jeden dzień kongresu
150zł za dwa dni kongresu
30zł Studenci i osoby towarzyszące (prywatnie)
Program:
Środa 9 marca 2016
prof. Roman Kołacz – Rektor UP we Wrocławiu– Dobrostan – bydło
dr Lipiec Marek – PIWet PIB w Puławach: „Gruźlica – problem nadal aktualny”
dr hab. Tarasiuk Kazimierz – Pig Improvement Company.: -„Bronchopneumonia u świń”
dr n. wet. Marian Porowski – Przychodnia Weterynaryjna Animal w Pobiedziskach: "Wpływ
dobrostanu oraz pobudzenia systemu immunologicznego na jakość mięsa".
Paweł Nowak – Sokołów S.A. oddział w Kole: Dobrostan zwierząt na przykładzie firmy Sokołów
Czwartek 10 marca 2016
lek. wet Antoni Gibowicz – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością Sokołów S.A. –
Minimalizowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie mięsnym
dr hab. Marek Steigert – Instytut Weterynarii, WMWiNZ UP Poznań„Wizualne badanie mięsa - quo
vadis?”
dr n. wet Przemysław Racewicz - Instytut Weterynarii, WMWiNZ UP Poznań: „"Aktualne metody
monitorowania higieny w zakładach mięsnych".
lek. wet. Michał Majewski – Instytut Weterynarii, WMWiNZ UP Poznań: „Zastosowanie detergentów i
środków dezynfekcyjnych w dekontaminacji zakładów produkujących mięso”.
dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska – WCiBZ UP Poznań: „Prozdrowotne właściwości mleka klaczy”
W środę wieczorem będzie możliwość uczestnictwa w bankiecie w restauracji Meridian (udział
dodatkowo płatny 100ł). Serdecznie zapraszamy!
WPŁATY:
BZ WBK VI O Poznań
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Tytułem: subkonto 293.51.127, Imię i Nazwisko uczestnika
Download