wetrynarz.pps - zsliz.olecko.pl

advertisement
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku zaprasza do rozpoczęcia
nauki w zawodzie
TECHNIK WETERYNARII
ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko
Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52
zsliz.olecko.pl
e-mail: [email protected]
Technik weterynarii to zawód, na którego
zapotrzebowanie w kraju wciąż rośnie z
powodów prawa Unii Europejskiej, któremu
Polska zobowiązana jest podporządkować się.
Rozwój rolnictwa i wzrost gospodarstw oraz ferm
wielkohodowlanych wymusza na rolnikach
zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników
sprawujących stały dozór nad stadem. Ponadto
społeczeństwo polskie, wraz ze wzrostem
świadomości potrzeby dbania o rozwój zwierząt
domowych coraz chętniej korzysta z usług
weterynarzy.
TECHNIK WETERYNARII
• pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu
i zwalczaniu chorób zwierząt,
• kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego
zwierząt,
• wykonuje zabiegi
sanitarno-weterynaryjne
oraz zabiegi unasieniania
zwierząt.
Technik weterynarii
 jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności,
które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej,
wykorzystywanej przez lekarza weterynarii,
 sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i
stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub
zaordynowane przez lekarza weterynarii,
 wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne,
 pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania
kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
 może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań,
zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w
przypadku porodu,
 asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok
zwierząt.
Technik weterynarii:
może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w
przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach
zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych,
zakładach hodowli i unasieniania
zwierząt, zakładach przetwórstwa
spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji
pracy oraz nadzorze
sanitarno-weterynaryjnym.
Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne
prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie
w firmach związanych z agrobiznesem.
Jakie przedmioty znajdują się w programie
nauczania?
Przedmioty TEORETYCZNE:
 związane z opieką i leczeniem zwierząt (anatomia i fizjologia
zwierząt, choroby i pierwsza pomoc, usługi weterynaryjne, zagadnienia
dotyczące rozrodu, diagnostyka laboratoryjna),
 związane z oceną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
przedmioty o charakterze ekonomicznym (zarządzanie firmą,
marketing, działalność handlowa).
Program nauczania będzie realizowany w oparciu o kadrę wyspecjalizowanych nauczycieli.
PRAKTYKI ZAWODOWE:
realizowane w lecznicach, zakładach mięsnych i gospodarstwach
rolniczych.
Tytuł technika weterynarii ułatwia także zdobycie uprawnień
inseminatora i kontrolera sanitarnego.
Młodzieży kończącej gimnazjum polecamy
gorąco Technikum nr 1
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku
ZAPRASZAMY 
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards