Święto teatru na prowincji - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

advertisement
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia
ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI
Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół w Nowym Folwarku
Adres szkoły/placówki ( miasto,
ul. Nowa 5
62-300 Września
powiat wrzesiński
tel. 61 4388 554
www.zs-nowyfolwark.wrzesnia.pl
Sławomira Czarnecka
dyrektor szkoły
tel. 61 4388 554
gmina, powiat, ulica, tel, e-mail, strona
internetowa).
Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko, tel,
e-mail)).
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele
projektu, czas realizacji...).
Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” jest ważną imprezą w środowisku lokalnym.
Odbywa się co roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach
projektu „Święto Teatru na Prowincji”. Z organizacją tej imprezy związana jest od lat
młodzież gimnazjalna zrzeszona w teatrze „Fakt” realizująca autorski program
dziennikarsko-turystyczny z elementami teatru pani dyrektor Sławomiry Czarneckiej.
Cele projektu to:

rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów,

popularyzacja pracy w teatrze amatorskim,

kształtowanie właściwych postaw: otwartości i empatii,

doskonalenie wiedzy o teatrze i umiejętności aktorskich,

prezentacja dokonań uczniowskich w dziedzinie teatru,

rozwijanie i kultywowanie życia kulturalnego na wsi,

integracja środowisk wiejskich i miejskich z terenu całego kraju, jak i wymiana
doświadczeń między zespołami teatralnymi.
W dniach 16-18 maja bieżącego roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich i w
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
Zespole Szkół w Nowym Folwarku odbyła się dziewiąta już edycja Święta Teatru na
Prowincji. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „W świecie teatru”. Impreza została objęta
patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. W ramach projektu odbyły się:
- IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Teatr w życiu”,
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – mój świat”,
- Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem” (na najlepszą
recenzję).
Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem miały charakter
ogólnopolski. W programie znalazły się warsztaty dziennikarskie, recytatorskie i teatralne
dla młodzieży i nauczycieli. Licznie zgromadzona publiczność mogła także obejrzeć
spektakl „Klasyka nad Wrześnicą” (według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Malickiego)
w wykonaniu członków teatru „Fakt 3” z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Nowym
Folwarku oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, dziennikarzy, dyrektorów
przedszkoli.
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).
Młodzi ludzie, podejmując się organizacji tak ambitnego zadania, uczą się planowania pracy,
zespołowego współdziałania, przedsiębiorczości, odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Realizatorzy projektu, korzystając z pomocy różnorodnych firm i instytucji, przygotowali
imprezę promującą szkołę nie tylko w środowisku lokalnym, ale również ogólnopolskim.
Cieszy się ona dużą popularnością zarówno wśród uczestników, jak i wśród widzów.
Środowisko lokalne oraz dzieci i młodzież ze szkół w całym kraju czekają na nią przez cały rok.
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych,
organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.
Przy realizacji tak szeroko zakrojonego projektu konieczne jest utworzenie w szkole
zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za wszystkie elementy tworzące Święto – od
opracowania koncepcji przedsięwzięcia po ostatnie słowo scenariusza Gali Laureatów.
Ważna jest także dobrze zorganizowana współpraca z różnymi instytucjami i firmami oraz
patronami medialnymi.
4. Załączniki: (materiał uzupełniający, np. prezentacja multimedialna, zdjęcia lub link
do podstrony).
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
http://zs-nowyfolwark.wrzesnia.pl/index.php/swietoteatru
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
Download